Reflectie over de rol van voedselintegriteit in evoluerende voedselsystemen

Locatie:  AuditoRium, Gent
Tijd:  16.00 uur- 22.00 uur
Datum:  20 september 2018 - 20 september 2018

Onze voedselketen en bredere voedselsysteem is in een snel tempo aan het wijzigen, naast de klassieke riek tot bord keten, krijgen we alternatieve ketens zoals korte ketens, bioproductie, Fair Trade, … en allerhande hybride vormen. We willen met jullie nadenken en reflecteren over hoe we toekomstige voedselketens zien evolueren. Binnen de voedselketen speelt voedselintegriteit een belangrijke rol, waarin naast de traditionele elementen zoals voedselveiligheid en voedselkwaliteit ook andere elementen aan bod komen zoals sociaal welzijn en impact op milieu. De combinatie van deze 3 elementen in een voedselsysteem kan tot conflicterende situaties leiden. Bijvoorbeeld bij het inzetten op voedselbeschikbaarheid (gans het jaar rond kunnen leveren) maar dan moeten aankopen in regio’s waar de sociale gezondheid niet volledig gerespecteerd wordt. Een ander voorbeeld is het inzetten op de trend ‘gezonde voeding’ en allerhande ingrediënten sourcen over de ganse wereld (conflict tov. ecosysteem en milieu) om tot dat gezond product te komen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden