Vervolgcursus ‘Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten’ (deel 2)

Locatie:  Gent (Zwijnaarde)
Tijd:  14.00 uur- 17.00 uur
Datum:  13 november 2018 - 13 november 2018

Tijdens deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op dataverwerking van sensorische data, correlatie tussen sensorische data en instrumentele data, sensorische shelf life testen, preference mapping, …

Diverse casestudies zullen behandeld worden.


Meer informatie