Workshop ‘Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten’ (deel 1)

Locatie:  Gent (Zwijnaarde)
Tijd:  12.15 uur- 17.15 uur
Datum:  16 oktober 2018 - 16 oktober 2018

Tijdens deze basiscursus zal een globaal overzicht gegeven worden over sensorisch onderzoek. Na enkele inleidende begrippen zullen zowel consumententesten als analytische sensorische testen aan bod komen.

Meer informatie