Geloofwaardige certificering helpt verbetering zeevisserijen

Den Haag, 13 juni 2017 20:50 | Jael Lambers

De Marine Stewardship Council (MSC) laat met zijn ‘Global Impact Report 2017’ zien dat geloofwaardige certificering een sterke tool is om zeevisserijen te verbeteren.

Wereldwijd is MSC bezig met het verbeteren van visserijen om de leefomgeving van de vissen te behouden. De gecertificeerde visserijen van MSC zijn goed voor inmiddels twaalf procent van de wereldwijde vangst op zee. “MSC gecertificeerde visserijen richten zich op gezond en goed beheerde bestanden. Ook beschermen ze mariene habitats en ecosystemen door voortdurend afspraken tem aken over het verbeteren van hun prestaties,” aldus Ruper Howe, chief executive MSC.

Behouden van leefomgeving

Het Global Impact Report 2017 laat zien dat er, sinds de eerste visserij in 2000 werd gecertificeerd, inmiddels 1.238 tastbare positieve verbeteringen zijn doorgevoerd bij 94 procent van de visserijen die mee deden aan het programma van MSC. Van de 1.238 maatregelen waren 117 maatregelen erop gericht om de leefomgeving van de vissen te beschermen.

Visserijwetenschap

Volgens Dr David Agnew, science & standards director MSC, is het investeren in wetenschap en onderzoek essentieel voor MSC. “Als het om visserijen gaat, zijn wetenschap en beheer voortdurend in ontwikkeling. Daarom zijn we op een systematische manier bezig met het herzien en updaten van onze standaarden. Zo houden we ze in lijn met de ‘best practices’ binnen de visserijwetenschap. In de herziende editie van de MSC-visserijstandaard uit 2014 zien we een aanscherping van de eisen als het gaat om de bescherming van habitats.”

Beschermde gebieden

Aan de hand van deze herziende editie zijn 18 MSC gecertificeerde visserijen op andere plaatsen gaan vissen, om zo de schade aan de leefomgeving op de zeebodem te beperken. Hiervoor werden zelfs beschermde gebieden ingevoerd voor de certificering.

Verkeerde etiketten

Naast het behoud van de leefgebieden van de vissen vindt MSC het van belang dat de consument via de verpakking kan traceren waar de gecertificeerde vis-, schaal-, en schelpdierproducten daadwerkelijk vandaan komen. Om dit vertrouwen te waarborgen voert de MSC regelmatig ‘tracebacks’ en DNA-onderzoeken uit.