Publieke bevragingen plattelands-ontwikkeling binnen toekomstig GLB

Brussel, 10 januari 2018 10:18 | Yves De Groote

Nu de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uit de doeken heeft gedaan, zijn de voorbereidingen van het nieuwe GLB na 2020 echt op gang getrokken. Daarom organiseert het Departement Landbouw en Visserij een publieke bevraging over de invulling van toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid na 2020.

Op 29 november 2017 publiceerde de Europese Commissie de grote lijnen voor het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. De Vlaamse overheid wil in het kader van het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid (Pijler II van het GLB) zo goed mogelijk inspelen op de specifieke noden rond de volgende drie thema’s:

  1. de Vlaamse landbouw,
  2. het milieu gelinkt aan landbouw,
  3. het Vlaamse platteland.

Publieke bevraging

Daarom organiseert het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met het Vlaams Ruraal Netwerk, een publieke bevraging over deze noden. Iedereen is welkom op 15 februari 2018 in Rillaar of op 22 februari 2018 in Waregem. Tijdens deze publieke bevraging wil het departement samen met alle geïnteresseerden in kaart brengen welke behoeftes er binnen de Vlaamse landbouw bestaan.