Strategische Plan voor de Biologische Landbouw 2018-2022 gepresenteerd

Sint-Laureins, 8 maart 2018 19:00 | Yves De Groote

Onder het motto “Samen naar meer en betere biolandbouw” zetten het Departement L&V, Bioforum Vlaanderen, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, de onderzoekscentra en VLAM hun schouders onder het ambitieuze plan dat de focus voornamelijk op de bioboer zelf legt. Nieuwe initiatieven zijn de regionale bioclusters en een ILVO Living lab rond biolandbouw. 

Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “Ik hoop dat de biosector dit momentum zal gebruiken om zijn sterke groei verder te zetten. Ik maak daarom extra budget vrij: ik voorzien jaarlijks in 1,4 miljoen euro voor de nieuwe projectwerking. Die middelen komen bovenop de maatregelen die nu reeds biolandbouwers ondersteunen. In totaal zal ik dit jaar vanuit mijn landbouwbudget minstens 6,4 miljoen euro investeren in de biolandbouw, een nieuw record!”

Nieuw: regionale bioclusters

Nieuw in Strategische Plan voor de Biologische Landbouw 2018-2022 is dat regionale bioclusters zullen worden opgericht om het aantal omschakelaars van gangbare landbouw naar biologische landbouw in Vlaanderen te vergroten. De bioclusters zullen de potentiële omschakelaars samenbrengen en begeleiden bij het omschakelingsproces, door hen te informeren en in contact brengen met lokale biolandbouwers, geïnteresseerde afnemers, onderzoekers …. De idee is dat samenwerking winst kan opleveren.

Dynamiek rond bio

Door opeenvolgende acties zullen de bioclusters een regionale dynamiek rond bio creëren. De groepsbenadering van de bioclusters helpt de omschakelaars een nieuw netwerk op te bouwen en de biosector nog sterker te maken. Daarnaast zal het strategisch plan de bestaande sectorprojecten voor landbouwers blijven ondersteunen zoals ‘bio zoekt boer’, biobedrijfsadvies, de basiswerking van Bioforum ten aanzien van de landbouwers.

Onderzoek, kennis en innovatie

Het Strategische Plan voor de Biologische Landbouw 2018-2022 zet ook in op onderzoek, kennis en innovatie. De biologische landbouw heeft immers in het verleden al bewezen een goede motor te zijn voor de verduurzaming van de landbouw. Ook de biolandbouwers zelf worden beter van meer onderzoek en innovatie.

Living lab ‘Agro-ecologie en biologische landbouw’

Zo zal ILVO een living lab ‘Agro-ecologie en biologische landbouw’ oprichten, dat fungeert als een ontmoetingsplaats, experimenteerruimte en onlineplatform voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Coördinatiecentrum Biologische Teelt (CCBT), als de spil van het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw, zal meer middelen krijgen om de slagkracht te vergroten. Ook het Vlaamse BioKennisNetwerk en de biobedrijfsnetwerken worden verder versterkt.

Ketenwerking

Ook de ketenwerking komt aan bod in dit nieuwe Strategische Plan. Samenwerking op alle niveaus in de keten leidt er immers toe dat de keten efficiënter functioneert. Om deze samenwerking vlotter te laten verlopen, organiseert ‘Bio zoekt Keten’ op regelmatige basis overleg tussen de verschillende spelers per sector en per keten. De bioclusters zullen dan weer hun rol spelen om de bioketen in contact te brengen met toekomstige biolandbouwers. Daarnaast blijft BioForum ketenspelers informeren over thema’s zoals ‘hoe contaminatie vermijden’, gebruiken van reststromen, duurzame handelsrelaties …

Consument

Ook de consument wordt bij het bioverhaal betrokken. De stijgende vraag van de consument naar biologische landbouw is de belangrijkste stuwende factor voor de verdere groei van de biologische landbouw in Vlaanderen. Daarom zal een campagne en online platform de voordelen en de meerwaarde van de biologische landbouw in de verf zetten.