artikel

Bespiegeling: Van grond tot mond

Algemeen

Nieuwe houdbaarheidstechnologieën en ICT- technieken voor productie- en logistieke processen ontwikkelen zich gestaag. Innovatieve grondstoffen maken niet ongemerkt hun intrede. Productiesyste- men evolueren. Duurzaamheid, een onderwerp dat hoog op de Europese agenda staat, blijft de rode draad in het voedingsverhaal. Redenen genoeg om hier vanuit verschillende perspectieven bij stil te staan in deze editie.

Download pdf

Reageer op dit artikel