nieuws

FEVIA-studie: Milieuneutraliteit tegen 2030 (on)mogelijk?

Algemeen

FEVIA-studie: Milieuneutraliteit tegen 2030 (on)mogelijk?

De Belgische voedingsindustrie, FEVIA, geeft prioriteit aan materiaal-efficiëntie en de sluiting van de kringlopen binnen de voedingscyclus. Deze les volgt uit een een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor Vlaamse voedingsindustrie om tegen 2030 milieuneutraal te worden, zowel wat CO2, water als afval betreft.

De haalbaarheidsstudie is een primeur voor Vlaanderen en werd uitgevoerd in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in samenwerking met FEVIA Vlaanderen. De Vlaamse voedingsindustrie heeft in 2008 reeds een charter ondertekend waarin ze haar doelstellingen vooropstelt om de milieu-impact van de voedingsproducten te reduceren.

Een van de initiatieven in dit kader is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in Vlaanderen om na te gaan of de Vlaamse voedingsindustrie tegen 2030 milieuneutraal kan worden, zowel wat CO2, water als afval betreft.

Neutraal

Om tegen 2030 de Vlaamse voedingsindustrie CO2-, water- en afvalneutraal te laten worden, liggen de uitdagingen voornamelijk bij het minimaliseren van de broeikasgassen en van het verbruik van proceswater. De huidige uitstoot van broeikasgassen in de Vlaamse voedingsindustrie is vandaag goed voor 2361 kton CO2-equivalenten. De hoeveelheid verbruikt proceswater bedraagt nog 38,8 mio m3 per jaar. Wat afval betreft is het vooral de opdracht om hoogwaardige bestemmingen voor afval te behouden, aangezien de sector vandaag al maatregelen voorziet zodat er geen stromen zijn zonder nuttige bestemmingen.

Ambitieuze doelstellingen, krappe deadline

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt echter dat het voor de Vlaamse voedingsindustrie vechten tegen de bierkaai is om haar doelstelling tegen 2030 te bereiken. Zo blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in het beste geval gereduceerd kan worden met 47%. Ook voor het verminderen van proceswater is volgens de studie slechts een vermindering van 27% van het proceswater haalbaar.

Beleidskeuzes noodzakelijk

Veel hangt uiteraard af van het jaarlijkse ter beschikking gestelde investeringsbudget en de beleidskeuzes die gemaakt zullen worden. De studie geeft bijvoorbeeld aan dat bepaalde maatregelen gericht op het reduceren van CO2, water of afval een negatief effect hebben op de neutraliteitscriteria voor één van de andere componenten. “De grote meerwaarde van deze studie is dat het zich niet focust op één enkel milieuaspect, maar geprobeerd heeft om drie belangrijke milieu-impacten te bekijken. De studie heeft ook duidelijk aangetoond dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden. Voor FEVIA Vlaanderen is de keuze duidelijk. Wij gaan voor materiaal-efficiëntie en de sluiting van de kringlopen binnen de voedingscyclus. Onze grondstoffen zijn beperkt en wij willen prioriteit geven aan voeding en veevoeding” aldus Jan Vander Stichele, voorzitter van FEVIA Vlaanderen.

Samenwerking sleutelwoord

Samenwerking blijkt het sleutelwoord te zijn om van de Vlaamse voedingsnijverheid op middellange termijn een CO2-, water- en afvalneutrale sector te maken. “Naar een milieuneutrale voedingsindustrie streven kunnen wij niet alleen doen. De actoren van de keten, de energiesector, het transport, de onderzoekcentra, onze innovatiepool Flanders’ Food en de overheid, alleen samen kunnen wij dit realiseren” concludeert Vander Stichele.

Reageer op dit artikel