nieuws

Flanders’ FOOD 3.0 is klaar voor de toekomst! (video)

Algemeen

Flanders’ FOOD 3.0 is klaar voor de toekomst! (video)

Jan Vander Stichele, executive director Lotus Bakeries en tevens voorzitter van FEVIA Vlaanderen, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Flanders’ FOOD. Het innovatieplatform is in haar derde (3.0) periode klaar voor de toekomst!

Flanders’ FOOD is een uniek, strategie-gedreven platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie. Het innovatieplatform van de voedingsindustrie versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

De grootste industriële sector

In zijn lezing benadrukte de nieuwe voorzitter van Flanders’ FOOD Jan Vander Stichele de sterke positie van de voedingsindustrie. De voedingsindustrie is met een omzet van 48,2 miljard euro de grootste industriële sector in België. De bedrijven produceren kwalitatieve, lekkere en unieke producten en behoren hiermee tot de absolute wereldtop. Om deze naam hoog te kunnen houden, in een steeds sneller evoluerende wereld, wordt van de bedrijven een nooit geziene alertheid en blijvende focus op innovatie op verschillende fronten verwacht.

Missie en strategische doelstellingen

De missie van Flanders’ FOOD is het ondersteunen en faciliteren van de uitbouw van een competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie in Vlaanderen. Concreet stelt Flanders FOOD volgende strategische doelstellingen voorop:

1. Versterken van de wetenschappelijke en technologische kennis bij de bedrijven (in het bijzonder de KMO’s) en van de kennistransfer naar bedrijven met het oog op het effectief ontwikkelen van nieuwe en/of verbeterde producten en processen

2. Aanvullen van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek met economische en maatschappelijke aspecten om implementatie van de onderzoeksresultaten te verzekeren.

3. Creëren van een open innovatiecultuur tussen bedrijven (in het bijzonder KMO’s) en kennisinstellingen en tussen bedrijven onderling via collectieve, cooperatieve en bilaterale samenwerkingsverbanden

4. Integreren van de verschillende schakels van de waardeketen in de werking van Flanders’ FOOD alsook het initiëren, uitwerken en concretiseren van strategische, sectoroverschrijdende samenwerkingen met complementaire partners

5. Opstellen van roadmaps via 3 ondernemersgedreven platformen binnen de voedselketen om pro-actief in te spelen op de maatschappelijke en economische uitdagingen van de toekomst

6. Sensibiliseren en begeleiden van voedingsbedrijven rond de mogelijkheden van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die innovatie versterken.

7. Inspelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke problemen met name: vergrijzing, kinderarmoede, voedselverliezen en voedselzekerheid

8. Inzetten op internationalisering door gebruik te maken van het Europees innovatie- en onderzoeksinstrumentarium om de doorstroom van internationale kennis naar bedrijven te verzekeren.

Drie strategische pijlers

De strategische doelstellingen kunnen opgesplitst worden in drie strategische pijlers: ‘Top Regio Vlaanderen’, ‘Voeding en Maatschappij’ en ‘1+1=3.0’.

‘Top Regio Vlaanderen’

Onder ‘Top Regio Vlaanderen’ vallen alle strategische doelstellingen en activiteiten die gericht zijn op de product- en procesontwikkeling met een economische finaliteit binnen de Vlaamse agro-foodsector, wat zich ook weerspiegelt in de visie 2020.

‘Voeding en Maatschappij’

Binnen de pijler ‘Voeding en Maatschappij’ wordt aandacht besteed aan de veranderende noden en uitdagingen van de maatschappij zoals vergrijzing, kinderarmoede, welvaartsziekten, voedselverliezen en de uitputting van voedsel-, water- en energiebronnen (duurzaamheid).

‘1+1=3.0’

De pijler ‘1+1=3.0’ stelt samenwerking in al zijn facetten centraal, zowel nationaal als internationaal. Waardeketen- en sectoroverschrijdende samenwerkingen komen uiteraard in de drie pijlers aan bod.

Lees VMT Food online:

Tien Flanders’ Food projecten gaan door.

Reageer op dit artikel