nieuws

Boerenbond: Reductie van antibioticagebruik is in ieders belang

Algemeen

Boerenbond: Reductie van antibioticagebruik is in ieders belang

Het antibioticaverbruik daalde vorig jaar vooral door initiatieven in de Belgische veehouderij met 6,6 procent ten opzichte van 2012. De samenwerking binnen AMCRA loont. De halvering van het antibioticagebruik tegen 2020 is een haalbare kaart.

Uit het rapport van Belvetsac (Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption) blijkt dat ten opzichte van 2011 in de Belgische diergeneeskunde het gebruik van antibiotica zelfs met 12,7% is gedaald. Hoewel het rapport het diergeneeskundig gebruik van antibiotica voor alle diersoorten meet, schrijft het de daling vooral toe aan initiatieven in de veehouderij.
De studie is uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie) in opdracht van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Samenwerking binnen AMCRA

De samenwerking binnen AMCRA, het interprofessioneel platform dat werd opgericht om de antibioticaproblematiek in de Belgische veehouderij aan te pakken, loont. Het platform legde onlangs enkele duidelijke doelstellingen vast, zoals de halverering van het antibiotica-gebruik tegen 2020. De resultaten die Belvetsac voorstelde, tonen aan dat dit een haalbare kaart is.

Collectieve inspanningen

Boerenbond wijst op het belang van aanhoudende collectieve inspanningen. Enkel zo kan het antibioticagebruik in de veehouderij tegen 2020 gehalveerd worden, een ambitieuze maar voor Boerenbond haalbare doelstelling die AMCRA zich stelt en waar Boerenbond ten volle voor gaat.
Boerenbond zet zich verder in voor een duurzame vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Door vorming en sensibilisering van de leden, financiering en ondersteuning van onderzoek en een actieve participatie in AMCRA zet Boerenbond de schouders onder de

streefdoelen die AMCRA voorop stelt.

Ieders belang

“Reductie van het antibiotica-gebruik is in ieders belang, niet enkel van de veehouderij maar ook van de humane geneeskunde. Antibiotica zijn immers waardevolle geneesmiddelen voor mens en dier waar spaarzaam moet mee omgegaan worden om ook in te toekomst over werkbare antibiotica te beschikken”, aldus Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond. “Reductie van het antibiotica-gebruik in de veehouderij kadert in het stap voor stap verduurzamen van de sector. Die duurzame ontwikkeling is een collectieve inspanning, beetje bij beetje. En de aanhouder wint”, alsnog de voorzitter.

Reageer op dit artikel