nieuws

Living Tomorrow krijgt belevingsruimte ‘land- en tuinbouw in de toekomst’

Algemeen

Living Tomorrow krijgt belevingsruimte ‘land- en tuinbouw in de toekomst’

Boerenbond & Landelijke Gilden heeft beslist toe te treden tot Living Tomorrow 2020. Hierdoor krijgen landbouw en voeding in de toekomst een concrete invulling.

De locatie van Living Tomorrow, in Vilvoorde, wordt versterkt met een demo/belevingsruimte rond ‘land- en tuinbouw in de toekomst’. Wie vanaf 2015 een bezoek brengt aan het complex in Vilvoorde, zal in een demoruimte duiding krijgen over de toekomstgerichte land- en tuinbouw in Vlaanderen.

Toekomstvisie

Door de samenwerking met de grootste landbouworganisatie en grootste plattelandsvereniging van Vlaanderen vult Living Tomorrow één van hun 12 thema’s in waarrond ze een toekomstvisie opbouwen. Net zoals de 11 overige thema’s maken landbouw en voeding deel uit van het dagelijks leven van elke mens. Tegelijk is landbouw/voeding verweven met de overige thema’s zoals energie, technologie, milieu, veiligheid, gezondheid, educatie, architectuur, mobiliteit en dienstverlening. Ook educatie en (sociale) media zijn verweven met landbouw, voeding en platteland(samenleving).

Geen wereld op zich

Landbouw is geen wereld op zich. Bij de toekomstgerichte ontwikkeling van de sector moet sowieso rekening gehouden worden met de veranderende samenleving waarin dit moet gebeuren. Ook het platteland, en de samenleving op het platteland zullen veranderen. Door de integratie in het ruimer kader dat Living Tomorrow biedt, verruimen Boerenbond en Landelijke Gilden hun blik en denkpatronen.

Strategische samenwerking tot 2019

De strategische samenwerking werd afgesloten voor de komende 5 jaar (tot 2019). Dit geeft alle betrokken partijen de kans om daadwerkelijk iets uit te bouwen. De 1 miljoen bezoekers die Living Tomorrow in de projectperiode zal rondleiden krijgen zo een beeld van de toekomstgerichte agrarische sector, de uitdagingen voor al wie op het platteland leeft en de rol die landbouw en platteland spelen in een samenleving.

Reageer op dit artikel