nieuws

Nanomateriaal in voeding kan gezondheidsrisico vormen

Algemeen

Nanomateriaal in voeding kan gezondheidsrisico vormen

De veiligheid van het nanomateriaal SAS in voeding blijft onzeker, stelt het RIVM na onderzoek. Voedseladditief E551 bestaat uit ‘synthetisch amorf silica’ (SAS) en wordt toegepast als antiklontermiddel in producten als coffeecreamer, soep-, saus- en kruidenmixen.

Ondanks nieuw onderzoek kan nog geen uitspraak worden gedaan over het gezondheidsrisico. Het RIVM komt wel tot de conclusie dat gezondheidseffecten als gevolg van SAS in voeding mogelijk zijn.

Gezondheidseffecten mogelijk

Het RIVM berekende in de studie hoe hoog de concentratie van silica in de lever van de mens kan worden als hij levenslang voedingsmiddelen met SAS eet. Vervolgens is deze concentratie vergeleken met de concentratie in de lever van proefdieren waar SAS ontstekingseffecten veroorzaakte.

De berekende concentratie in de lever van de mens was op hetzelfde niveau als bij deze proefdieren waar effecten zijn gevonden. Dit suggereert dat SAS gezondheidseffecten kan veroorzaken.

Gebrek aan basale kennis

Om iets te kunnen zeggen over het risico is wel uitgegaan van een aantal aannames en onzekerheden. Voor nanomaterialen zijn deze onzekerheden en aannames groter dan gebruikelijk vanwege gebrek aan basale kennis. Zo is bijvoorbeeld onzekerder hoe een juiste vertaalslag van dier naar mens gemaakt moet worden om de concentratie in de lever van de mens te schatten.

Het werk is uitgevoerd in opdracht van de NVWA. In de beoordeling is er vooral gebruikgemaakt van nieuwe studies van RIKILT-Wageningen UR en van het EU-project Nanogenotox.

Vervolgonderzoek

Omdat SAS vaak voorkomt in voeding is meer inzicht nodig. Het RIVM gaat daarom met UMC Utrecht, RIKILT-Wageningen UR en de NVWA vervolgonderzoek doen naar de hoeveelheid SAS-deeltjes in de mens, waaronder in de lever.

SAS valt binnen de huidige aanbeveling over de Europese definitie van een nanomateriaal vanwege de kleine primaire deeltjes en het grote oppervlak.

Reageer op dit artikel