nieuws

ISO 9001:2015 verschijnt over een jaar

Algemeen

ISO 9001:2015 verschijnt over een jaar

De defitieve versie van ’s werelds meest populaire ISO-norm, ISO 9001 Quality Management Systems wordt in september 2015 verwacht.

In mei verscheen de conceptversie van ISO 9001 Quality Management Systems. Wereldwijd zijn professionals uitgenodigd om commentaar te leveren op deze DIS (Draft International Standard). “De nieuwe ISO 9001:2015 is een belangrijke stap voorwaarts die als doel heeft de norm beter te laten aansluiten bij de bestaande praktijken en behoeften van organisaties”, aldus Bastiaan Poldermans, Global Service Responsible voor ISO 9001 bij DNV GL. DNV GL is actief betrokken geweest bij de ISO-commissie die deze norm heeft ontwikkeld (ISO/TC 176/2).

High level structure

De nieuwe versie bevat een aantal opvallende wijzigingen. Bastiaan Poldermans merkt hierover op: “Net zoals alle andere nieuwe ISO-normen voor managementsystemen is de ISO 9001 nu afgestemd op de zogenaamde ‘high level structure’ (HLS). Dit laatste houdt in dat alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen moeten aansluiten bij een set algemene eisen die voor dergelijke systemen gelden. Hierdoor kunnen organisaties deze normen voortaan gemakkelijker implementeren.”

Verschillen tussen de nieuwe en de huidige versie

Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de huidige versie (ISO 9001:2008):

• Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.

• Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.

• Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

• Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.

• Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.

• Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.

• Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

Lees ook op VMT Food online:

Belangstelling BCM groeiende.

Reageer op dit artikel