nieuws

Jonge mannen zijn het meest geneigd om insecten te eten

Algemeen

Jonge mannen zijn het meest geneigd om insecten te eten

Uit onderzoek van Prof. Wim Verbeke van de UGent vakgroep landbouweconomie blijken mannen meer dan dubbel zo sterk als vrouwen geneigd om insecten te aanvaarden.

Van eetbare insecten wordt voorspeld dat ze het voedsel van de toekomst zijn, ook in onze Westerse contreien. Na groen licht van het FAVV voor de productie en handel van 10 insectensoorten voor menselijke consumptie in België lijkt die toekomst dichterbij dan ooit tevoren. Insecten en afgeleide producten maakten hun entree op verschillende zomerfestivals en liggen naar verluidt klaar om de schappen van onze supermarkten te veroveren.

Kans op succes?

Maar hoe zit het met de kans op succes bij de modale Westerse vleesetende consument? Volgens een studie van de Universiteit Gent die zopas gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Food Quality and Preference, beweren twee op drie vleesetende Vlamingen niet bereid te zijn om vlees in te ruilen voor insecten. Het onderzoek werd in december 2013 uitgevoerd bij vierhonderd Vlamingen. Slechts 3% verklaart er helemaal klaar voor te zijn en 16% staat er enigszins voor open. Nog eens 16% twijfelt en de rest ziet insecten niet (34%) of helemaal niet (31%) zitten. “Dit beeld bevestigt de vaak genoemde Westerse weerstand tegen de consumptie van insecten. Toch is een bereidheid bij één op vijf consumenten niet min, vooral omdat de

studie verwees naar insecten als vleesvervanger. Als ingrediënt of snack in minder herkenbare vorm is de bereidheid vermoedelijk groter”, aldus Wim Verbeke, hoogleraar agro-voedingsmarketing en consumentengedrag. Het doel van de studie was vooral om de drijfveren van consumenten in kaart te brengen. Op die manier konden ze een model opstellen dat de neiging van consumenten om insecten te eten kan simuleren.

Geslacht speelt een rol

De studie toont aan dat geslacht en leeftijd een rol spelen. Mannen zijn meer dan dubbel zo sterk als vrouwen geneigd om insecten te aanvaarden. Per 10 jaar leeftijdstoename daalt de kans dat ze insecten willen eten met meer dan een kwart. Het grootste effect komt van zogenaamde voedingsneofobie. “Dat is een persoonlijke aversie voor nieuwe of onbekende voedingsmiddelen, die in dit geval vooral voortvloeit uit het idee dat het wansmakelijk is om insecten te eten. Ook onzekerheid over de technologie in de productie en verwerking van insecten en eventuele risico’s die daarmee gepaard gaan, doen consumenten afhaken,” verduidelijkt Wim Verbeke. Naarmate een consument meer interesse heeft voor de milieu-impact van zijn of haar voedingskeuzes, verhoogt de kans om insecten te aanvaarden. “Dat duidt erop dat onsumenten overtuigd zijn dat insecten een milieuvriendelijk alternatief kunnen vormen. Een gelijkaardig effect voor

interesse in het gezondheidsaspect van voedingskeuzes vinden we niet terug. Consumenten zijn dus nog niet overtuigd wat de gezondheidsvoordelen betreft,” aldus Verbeke.

Westerse verknochtheid aan vlees

De studie onderzocht ook de effecten van de verknochtheid van consumenten aan vlees. Consumenten die van plan zijn om hun vleesconsumptie af te bouwen, zijn vier tot vijf keer meer geneigd om insecten te aanvaarden. De overtuiging dat vlees voedzaam en gezond is, en een sterke focus op de smaak van vlees, verlagen dan weer de kans om het eten van insecten te overwegen.

Profiel van de vroege aanvaarders

De studie besluit dat het profiel van de Westerse ‘early adopters’ voor het eten van insecten er een is van jonge mannen die open staan voor nieuwe voedingsmiddelen, veel aandacht schenken aan de milieu-impact van hun voedingskeuzes, en vanuit die interesse van plan zijn om hun vleesconsumptie af te bouwen. De kans dat dit type consument insecten aanvaardt bedraagt meer dan 90%. Daartegenover is de kans bijzonder klein dat een traditionele vleesliefhebber zijn dagelijkse portie vlees zal inruilen voor insecten.

Herwaardering

Een beter inzicht in de houding van Westerse consumenten tegenover het eten van insecten heeft niet alleen gevolgen voor onze eigen markt, maar is ook van belang voor regio’s waar insecten van oudsher op het menu staan. “In sommige ontwikkelingslanden gaat de traditie om insecten te eten verloren als gevolg van een verwestersing van het eetpatroon en de negatieve houding in het Westen tegenover het eten van insecten. Aanvaarding van insecten bij ons en een beter begrip van de drijfveren van consumenten kan bijdragen tot een herwaardering van insecten als voedselbron en meer voedselzekerheid in die landen”, aldus nog Verbeke.

Lees ook op VMT Food online:

The Insect Cookbook wint internationale prijs

Toepasbaarheid van eetbare insecten in Westerse voedingsproducten (Flanders’ FOOD)

Reageer op dit artikel