nieuws

Vragen bij aangekondigde “gezondheidstaksen”

Algemeen

Vragen bij aangekondigde “gezondheidstaksen”

Volgens FEVIA zijn gezondheidsvoordelen van de aangekondigde “gezondheidstaks” voor frisdranken “zeer twijfelachtig”. De voedingsindustrie vraagt zich af in hoeverre de taks een fiscaal experiment is. De negatieve impact van een dergelijke belasting op de competitiviteit en werkgelegenheid van Belgische bedrijven lijkt voor de voedingsindustrie meer voor de hand te liggen.

De voedingsindustrie bepleit reeds jaren een fundamentele aanpak van obesitas via een geïntegreerd gezondheidsbeleid, waarbij alle partijen – ook de voedingsindustrie – hun verantwoordelijkheid nemen. “De vandaag aangekondigde gezondheidstaks lijkt vooral bedoeld als begrotingsmaatregel eerder dan als maatregel om Belgische consumenten een gezondere levensstijl aan te meten.” De sector vraagt dan ook snel verduidelijking over de draagwijdte en impact van de maatregel. 

Subsititiegedrag

Het invoeren van gelijkaardige taksen in andere landen, zoals Denemarken, mislukte in het verleden vaak door substitutie-gedrag: consumenten kopen goedkopere varianten van de dezelfde producten. Een echte oplossing van de obesitas en overgewicht vereist, volgens FEVIA, dat “consumenten een gezondere levensstijl en voedingspatroon nastreven”. 

Verantwoordelijkheid

De frisdrankensector, VIWF, neemt haar verantwoordelijkheid in deze door het caloriegehalte heel duidelijk op de verpakking te vermelden en door haar gamma van calorievrije en caloriearme dranken voortdurend uit te breiden. Momenteel bedraagt het aandeel van caloriearme en calorievrije dranken in het totale verkoopvolume al 28% en dit jaar na jaar nog toe. VIWF stelt evenwel vast dat elk wetenschappelijk bewijs dat er een link is tussen de consumptie van frisdrank en overgewicht, ontbreekt. 

Grensshoppen

In een open economie als België dreigt volgens FEVIA ook grensshoppen de gezondheidseffecten van een dergelijke taks teniet te doen. Het effect dat wel overblijft, is dat Belgische voedingsbedrijven verliezen aan competitiviteit. “De voedingsindustrie is de enige industriële sector die de voorbije tien jaar jobs in ons land wist te houden en pleit dan ook voor maatregelen die de gezondheid echt aanpakken zonder de competitiviteit van onze bedrijven te beschadigen”, als FEVIA.

Reageer op dit artikel