nieuws

Landbouworganisaties: “Distributie en vleesindustrie plegen woordbreuk”

Algemeen

Landbouworganisaties: “Distributie en vleesindustrie plegen woordbreuk”

“Blijkbaar slagen onze afnemers, van slachthuizen tot distributieketens, er niet in om hun engagement na te komen” stellen de voorzitters van de Belgische landbouworganisaties vast. Ze mogen zich aan een bezoek verwachten van varkenshouders die onder meer zullen vragen een engagementsverklaring te ondertekenen. Ook wordt gevraagd aan te geven welk bedrag zij willen bijdragen aan een solidariteitsfonds voor de Belgische zeugenhouders. Een website maakt de informatie publiek.

Eind augustus, in volle crisis voor de melkvee- en varkenshouders, bereikten de partners van het Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding een akkoord over een eenmalige korte-termijn-toeslag aan de melkveehouderij (46 miljoen euro) en aan de varkenshouderij (24 miljoen euro). Eind september werd de eerste toeslag aan melkveehouders uitbetaald.

Complexere keten

Op de concrete invulling van de toeslag aan varkenshouders langer zou duren, was geweten. Er was voor een toeslag aan varkenshouders geen voorgaande (voor melk wel, die sector kreeg ook in 2009 een toeslag uitbetaald). En de keten van varkenshouderij tot vleesverkooppunt is heel wat complexer en minder transparant. De landbouworganisaties hadden om die reden begrip voor het feit dat een concreet voorstel voor het uitbetalen van de toeslag varkens op zich liet wachten.

Voorstel op tafel

Vorige week legden de partners van het Ketenoverleg een voorstel op tafel. Dat werd direct als totaal ontoereikend bestempeld en de landbouworganisaties gaven de partners de tijd tot 15 december om een nieuw, verdedigbaar voorstel uit te werken. Vandaag stellen de landbouworganisaties vast dat men daar niet in geslaagd is. Met een bedrag van 10 miljoen euro wijkt het voorstel te fel af van het oorspronkelijk akkoord (24 miljoen gegarandeerd, 30 miljoen geëngageerd). Ook zijn er geen garanties op uitbetaling. BoerenbondABSFWA en Fugea spreken van woordbreuk.

Op de schouders van de varkenshouders

“De varkenscrisis komt zo ten volle op de schouders van de varkenshouders terwijl de agro-voedingsketen een sterk geheel zou moeten vormen waar aandacht is voor solidariteit tussen de schakels” zeggen de voorzitters. Het feit dat de partners van de keten volgens de landbouworganisaties woordbreuk plegen komt hard aan bij de zeugenhouders, aan wie de toeslag zou uitbetaald worden. Daarom hebben de landbouworganisaties beslist om naar de distributieketens en de bedrijven van de vleesindustrie te trekken. “Als het ons niet lukt om de federaties van de handel (Comeos) en van de vleesindustrie (Fevia, Fenavian en Febev) hun afspraak te doen nakomen, trekken we naar hun individuele leden en vragen we hén of zij hun engagement willen nakomen”, vullen de voorzitters aan.

Wie steunt varkenshouders-website

Warenhuisketens, slachthuizen en vleesverwerkers mogen zich de volgende dagen aan een bezoek verwachten van varkenshouders die heel expliciet zullen vragen een engagementsverklaring te ondertekenen en aan te geven welk bedrag zij willen bijdragen aan een solidariteitsfonds voor de Belgische zeugenhouders.

De namen van de bedrijven die zich engageren, maar ook de namen van de bedrijven die zich niet willen engageren, zullen publiek gemaakt worden. Ze zullen vanaf vrijdag 18 december vermeld worden op de website Wiesteuntvarkenshouders.be. “De consument mag weten of hun warenhuisketen of hun vleesproducent zo duurzaam werkt als ze zo graag beweren. Naast ecologische duurzaamheid is er ook de economische duurzaamheid. Varkenshouders verdienen een leefbaar loon en daar draagt de hele keten zijn verantwoordelijkheid in” stellen de voorzitters.

Reageer op dit artikel