nieuws

2.500 euro voor elke starter onder 26 jaar

Algemeen

2.500 euro voor elke starter onder 26 jaar

Voedingsproducenten maken extra werk van opleidingen. Elke medewerker onder 26 jaar kan voor 2.500 euro opleidingen volgen tijdens het eerste jaar in een voedingsbedrijf. Hiermee wil de sector de tewerkstellingskansen van deze groep werknemers vergroten en hun positie op de arbeidsmarkt versterken.

In het sectoraal akkoord 2015-2016 beslisten de sociale partners extra inspanningen te doen om de instroom en de tewerkstelling van die groep jongeren nog beter te laten verlopen. Concreet kan elke 26 jarige die aan de slag gaat in de voedingssector gedurende de eerste twaalf maanden van zijn of haar tewerkstelling rekenen op een tussenkomst van 2.500 euro. Jonge medewerkers kunnen met dit budget opleidingen volgen via IPV vzw, de sectorale partner die instaat voor opleiding en personeels- en organisatieadvies.

Ingroeibanen

Deze maatregel, die kadert in de inspanningen rond ingroeibanen, moet voedingsbedrijven en jongeren helpen om de nodige competenties te verwerven om zo een duurzame tewerkstelling in de sector te verzekeren. De voedingsindustrie is een diverse sector, zowel in het gamma producten als in de profielen van de medewerkers. Meer dan andere sectoren trekken bedrijven kort-, technische en hogergeschoolden en jongere en oudere werknemers aan. Meer dan een op vijf is jonger dan 29 jaar.

Reageer op dit artikel