nieuws

SeaConomy, een zee van innovatie

Algemeen

SeaConomy, een zee van innovatie

Sioen Industries liet tijdens de kick-off van SeaConomy – afgelopen donderdag in het Huis van de Voeding – weten dat ze in het voorjaar start met een proef zeewierkweek voor de kust van Nieuwpoort. Een honderdtal geïnteresseerden woonden het event bij. Naast Sioen bestaat het SeaConomy consortium nog uit Colruyt Group, Lambers Seghers, Pures en de POM West-Vlaanderen.

Met steun van onder meer i-Cleantech Vlaanderen werkt het consortium (Colruyt Group, Lambers Seghers, Pures en de POM West-Vlaanderen) het komende jaar aan een concreet plan van aanpak om deze toekomstgerichte en duurzame ontluikende niche te ontwikkelen. Een Vlaamse zeewierindustrie, met gunstige economische, maatschappelijke en ecologische impact is de onverkorte ambitie.

Interessante grondstof

Zeewier is een interessante grondstof voor voedingsbedrijven die nieuwe producten op de markt willen brengen die passen binnen een evenwichtige voeding of op zoek zijn naar plantaardige alternatieven voor dierlijke grondstoffen (dierlijke eiwitten, gelatine, enz.).

  • Voor veevoedingsbedrijven kan zeewier een potentieel alternatief bieden als additief om het antibioticagebruik te verminderen.
  • Gezien de aanwezigheid van micronutriënten, omega-3 vetzuren en bioactieve componenten met potentiële gezondheidseffecten vormt zeewier ook een interessant ingrediënt voor gebruik in voedingssupplementen.
  • Ook in andere sectoren zijn er tal van toepassingen mogelijk, waaronder meststoffen, biostimulantia, bioplastics, vezels of -kleurstoffen voor textielproducten, enz.

Barrières

Om deze mogelijkheden te valoriseren voor de Vlaamse industrie zijn er echter nog tal van barrières. Mogelijke afnemers wachten op lokale producenten, die op hun beurt wachten op een stabiele afzet én op duidelijke kweekgebieden. Daardoor blijft ook de ontwikkeling van op lokaal zeewier geënte nieuwe producten uit. 

Het is enkel door de waardeketen als geheel te mobiliseren dat alle barrières opgelost kunnen worden en dat deze nieuwe duurzame economische activiteit zich zal kunnen vestigen in Vlaanderen en bestaande industrieën een nieuwe markt kunnen aanboren. Dit zijn kansen voor de voedingsindustrie, maar evenzeer voor machinebouwers, textielproducenten…

De ambities van SeaConomy?

SeaConomy beoogt om aan deze Vlaamse ‘call-to-action’ vanuit de bedrijfswereld te beantwoorden. Het project heeft drie grote doelstellingen:

  1. Bepalen van de economische haalbaarheid van de zeewier economie;
  2. Bepalen van de duurzaamheidsbijdrage van de zeewier economie;
  3. Aanpakken van wetgeving, markttoegang, publiek en politiek draagvlak.

Vlaamse zeewierindustrie in kaart brengen

Het project beoogt een mogelijke Vlaamse zeewierindustrie concreet in kaart te brengen. Specifieke vragen die beantwoord zullen worden zijn:Welke soorten worden gevraagd en mogen gekweekt worden? Welke volumes zijn gewenst? Welke kweekoppervlaktes zijn nodig en welke zones zijn geschikt? Welke zones op zee zijn mogelijk beschikbaar? Is kweek haalbaar langs de kust of in de offshore windmolenparken? Welke vorm van zeewier is gewenst? Welke technologieën zijn meest geschikt voor kweek, voorbehandeling, en verwerking? Welke afzetmarkten kunnen worden aangesproken? Hoe kan zeewierkweek verder verduurzamen? Hoe groot zal de meerwaarde van lokale productie zijn? Wat is een mogelijke impact op de tewerkstelling en welke investeringen zijn nodig?

Externe barrières

Met concrete visie op mogelijke economische, maatschappelijke, en ecologische impact zal het project ook externe barrières zoals perceptie van de consument, politiek en publiek draagvlak, en wetgeving m.b.t. mogelijke toepassingen en kweeklocaties trachten aan te pakken via onderzoek en aanbevelingen voor wetswijzigingen zodat de zeewier economie in Vlaanderen kan ontwikkelen.

 

Reageer op dit artikel