nieuws

TechBarometer: tekort technici in voedingsindustrie blijft

Algemeen

TechBarometer: tekort technici in voedingsindustrie blijft

De voedingsmiddelenindustrie verwacht de komende vijf jaar een tekort van vier procent aan technici. Daarnaast speelt ook nog een kennistekort bij technisch personeel.

Dit kwam naar voren in de tweede, TechBarometer van ROVC waar in totaal 1164 mensen uit het technische werkveld aan mee hebben gewerkt.
Acht procent hiervan bestond uit mensen uit de voedingsmiddelenindustrie. Het grootste deel van de respondenten hadden een functie in de technische dienst, een functie als hoofd technische dienst en een functie in de directie.

Hoofdzakelijk tekort aan technici

Bedrijven ervaren hoofdzakelijk een tekort aan technici op mbo-niveau 3 en 4 maar ook op Hbo-niveau. Hierdoor ervaren de technici op de werkvloer veel stress. Een bijkomstigheid is dat ze naar verhouding hogere lonen hebben in het technische werkveld.

Naar verwachting zal er bij voedingsmiddelenbedrijven de aankomende vijf jaar nog steeds een tekort van vier procent aan technisch-personeel bestaan. Daarnaast zal het tekort aan kennis met 30% nog groter zijn.

Automatisering voedingsbedrijven

Roel Greutink, manager business development ROVC zegt in het rapport: “De bediening van productiemachines wordt verder geautomatiseerd. Operators zonder technische achtergrond verdwijnen langzaam of worden omgeschoold tot technici, terwijl de vraag naar allround technici met mbo-niveau 3 of hoger alleen maar toeneemt.”

Investering in technici

Om het tekort aan kennis op te vangen wil 36 procent van de bedrijven investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun technische werknemers. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het verbeteren van de kwaliteit van het werk en het personeel voorbereiden op toekomstige veranderingen in de techniek.

Slimmer problemen oplossen

Dit jaar zullen er steeds meer storingen worden opgelost via smartphones, tablets en het internet. Van Greutnink geeft aan dat de specialisten steeds meer vanuit andere delen van de wereld kan opereren “Verder geeft Greutink aan dat specialisten meer vanuit huis kunnen opereren

“Tot voor kort was het zo dat bij storingen specialisten moesten worden ingevlogen. Een dure en niet altijd noodzakelijke kwestie. Gelukkig zijn steeds meer productiemachines via handige internettoepassingen op afstand te bewaken.

Zo kan bij een storing bijvoorbeeld eerst een analyse met een smartphone of tablet worden gedaan. De technicus kijkt dan live mee en instrueert het personeel vanuit Nederland. Ook zijn machines vaker gekoppeld aan het internet, zodat de specialist kan inloggen om te zien waar het probleem zit en hoe dit kan worden opgelost.”

Klantgerichter werken

Belangrijkste organisatiedoelstellingen komende jaren zijn de kwaliteit optimaliseren, productieproces verbeteren en klantgerichter werken, motivatiebetrokkenheid van medewerkers optimaliseren.

Reageer op dit artikel