nieuws

Produceren in batches zorgt voor veel data

Algemeen

Produceren in batches zorgt voor veel data

Data worden tegenwoordig beschouwd als het ‘nieuwe goud’. Maar hoe krijg een voedingsbedrijf toegang tot al die data? Zeker als het gaat om productiebatches waarvan de ingrediënten eerst gewogen, gedoseerd en gemengd worden.

De data die essentieel zijn voor tracking en tracing zijn een aansprekend voorbeeld. Een antwoord is het gebruik van een geautomatiseerd batch controle systeem. Penko, gespecialiseerd in weeg- en doseersystemen, heeft daarom haar BCS-systeem uitgebreid zodat alle data, die afkomstige zijn van aangesloten sensoren en schakelaars, toegankelijk zijn.

Batch Control System

Een Batch Control System bewaakt alle stappen die horen bij de productie in batches. Voorbeelden daarvan zijn de bewerkingen die door weeg- en doseerinstallaties, maar ook door transportinstallaties worden uitgevoerd. De software die daarvoor noodzakelijk is, wordt in de vorm van recepten, parameters en setpoints ingevoerd in het BCS. De recepten worden in absolute getallen en procentuele verhoudingen geformuleerd zodat het BCS zelf de juiste hoeveelheden bepaalt.

PC of server en PLC

Alle recepten van het BCS worden opgeslagen in een PC of server. Voor de feitelijk uitvoering van de recepten worden deze in de PLC geïnstalleerd. De PLC, die in het geval van Penko de naam Flex-controller draagt, voert de procesbesturing uit in het veld. De PLC of controller stuurt het complete proces via machineonderdelen en sensoren aan; waarbij het niet uitmaakt of de PLC stand alone of in een industrieel netwerk werkt. Belangrijk is de snelheid waarin deze besturing werkt. De Flex-controller voert 1.600 metingen per seconde uit waardoor kan worden gesproken van een realtime besturing.

Zoeken naar beste oplossing

Het BCS berekent ook of de planning met de aanwezige voorraad geproduceerd kan worden. Het bevat een agenda voor de planning van opdrachten en berekent welke batches beter als eerste geproduceerd kunnen worden. Terwijl een batch nog niet volledig geproduceerd is, kan het BCS alvast een volgende batch klaar zetten zodat de productie zo snel mogelijk doorgaat.

Vier tabbladen

Een andere functie van het BCS is dat het elke batch opslaat in vier tabbladen. Deze geven een compleet overzicht van elke batch, inclusief gebruikte grondstoffen, zowel in gewenste als in werkelijk verbruikte hoeveelheden. Ook worden voor tracking en tracing alle ingekochte bestanddelen vermeld. Het derde tabblad bevat de data van alle uitgevoerde procesbewerkingen van elke batch; zoals tijd, temperatuur, gebruikte stroom etc. Het vierde tabblad biedt ruimte voor de operator om zelf belangrijke gegevens over elke batch te vermelden. Zo kan de operator onregelmatigheden melden of opdrachten schrijven voor de operator van de volgende shift.

Data beschikbaar stellen

Een belangrijk onderdeel van data-analyse is dat het BCS alle data in csv-bestanden en MySQL worden opgeslagen. Hiermee komt Penko de procesindustrie enorm tegemoet. Niet alleen de wettelijke voorschriften zorgen er voor dat er steeds meer gedocumenteerd moet worden, maar ook de analyse van grote hoeveelheden data, of Big Data, vereist dat data in standaard formaten worden opgeslagen. Data-analisten kunnen door het BCS nu ook aan de slag met de data die rond de batchproductie worden geproduceerd.

 
Reageer op dit artikel