nieuws

Automatisering laat grootschalige productie insecten toe

Algemeen

Automatisering laat grootschalige productie insecten toe

Het voederen van insecten zal, volgens Hogeschool VIVES, binnenkort via een geautomatiseerd proces gecontroleerd worden. Hiermee is een sterke opschaling mogelijk van de insectenkweek en staat de deur ook open voor omschakeling van minder winstgevende landbouwbedrijven. Op 12 december is een bezoek aan de pilootlijn mogelijk.

Automatisering geeft invulling aan de steeds stijgende vraag naar eiwitten voor mens en dier. Insecten bevatten een hoger percentage eiwitten in vergelijking met ander vlees en er kan een grote massa insecten gekweekt worden op een kleine oppervlakte. Daarbovenop kunnen insecten een grote afvalstroom aan plantaardig materiaal verwerken en valoriseren. Momenteel is het kweken van insecten nog bijzonder arbeidsintensief maar via dit geautomatiseerd proces, kan daar snel verandering in komen. Dat blijkt uit onderzoek door Hogeschool VIVES campussen Roeselare en Kortrijk samen met een aantal bedrijven.

Entomatisation

In oktober 2016 werd het startschot gegeven voor het onderzoeksproject Entomatisation (VLAIO – TETRA), met steun van Vlaanderen en West-Vlaanderen. Hierin staat de opschaling en het automatiseren van de insectenkweek centraal, met de focus op de meelwormenkweek. Uit bevraging van enkele insectenkwekers bleek er vooral nood te zijn aan een geautomatiseerd voedersysteem.

Kweekconcept

Hogeschool VIVES campussen Roeselare en Kortrijk hebben samen met Inagro, Sirris en enkele bedrijven een volledig kweekconcept uitgewerkt voor een productie van 50 ton meelwormen per jaar, de gemiddelde productie van de grotere kwekers in Vlaanderen. Door het modulaire principe van dit kweekconcept zijn nog grotere producties mogelijk.

Insect- en Maaklab VIVES

Kennis over de kweek van meelwormen werd verworven in het Insectlab van VIVES. Op basis van deze kennis werd vervolgens in het Maaklab van VIVES de pilootlijn ontwikkeld, met een internationaal team van studenten en onderzoekers. Via dit systeem kan er opgevolgd worden waar een specifieke bak met insecten zich in een loods precies bevindt, hoe lang deze bak reeds in de productie aanwezig is en wanneer of hoeveel voeder de meelwormen exact hebben gekregen.

Inagro

Binnenkort zal het voedertoestel overgebracht worden naar de nieuwe geklimatiseerde kweekruimtes van Inagro. In deze ruimtes zal via praktijkonderzoek en op basis van een continu productie het toestel verder geoptimaliseerd worden naar efficiëntie en handelingstijd.

Ook voor andere insecten

Het voedersysteem werd uitgewerkt voor meelwormen, maar er werd steeds rekening gehouden met de voedselvereisten van andere insectensoorten zoals de zwarte soldatenvlieg. Mits enkele aanpassingen kan dit systeem dus ook gebruikt worden voor de kweek van andere insecten.

Kennismaking pilootlijn

Belangstellenden kunnen de pilootlijn bezichtigen op 12 december tijdens de jaarlijkse stakeholdersmeeting voor insecten die dit jaar georganiseerd wordt door het Strategisch Platform Insecten, Inagro en VIVES campus Roeselare.

 

Reageer op dit artikel