nieuws

Geen gesuikerde frisdranken in 7 op 10 secundaire scholen

Algemeen

Geen gesuikerde frisdranken in 7 op 10 secundaire scholen

Basis- en secundaire scholen bieden vandaag een evenwichtiger aanbod aan dranken en tussendoortjes aanbieden dan in 2015. Voor Fevia Vlaanderen bewijst dit dat de sector haar engagementen die ze in 2016 vrijwillig afsloot met de Vlaamse ministers Hilde Crevits en Jo Vandeurzen effectief naleeft.

De meeste dranken en tussendoortjes waarvoor de engagementsverklaring een uitdoofscenario voorzag blijken na 2 jaar nauwelijks nog aanwezig op Vlaamse scholen, zo blijkt uit het onderzoek in 650 Vlaamse scholen. Het uiteindelijke doel is dat scholen tegen 2021 geen suiker- en vetrijke dranken en tussendoortjes meer aanbieden.

Basisscholen

85% van de basisscholen heeft geen gezoete melk- en sojadranken (zoals chocomelk) meer in haar aanbod (tegenover 53% in 2015). Voor fruitsap in basisscholen is de tendens positief maar is er nog een inspanning nodig: 67% van de basisscholen biedt geen fruitsap aan. Er is stapsgewijs verbetering merkbaar in vergelijking met de voorgaande jaren: in 2012 bood amper 30% van de basisscholen geen fruitsap aan, in 2015 steeg dit al naar 48%, meldt het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Secundaire scholen

Ook de secundaire scholen zijn goed bezig: meer dan 60% van de secundaire scholen biedt geen dranken uit het uitdoofbeleid aan. Vooral voor gesuikerde frisdranken is de vooruitgang opvallend: 71% van de scholen neemt het niet meer op in haar aanbod terwijl dit in 2015 in amper 31% van de scholen het geval was. Daarnaast biedt 87% van de scholen geen fruitdranken met toegevoegd suikers aan en 84% van de scholen geen isotone sportdranken.

Tussendoortjes in basisscholen

In lijn met de resultaten van 2015 neemt 90% van de basisscholen vandaag geen tussendoortjes uit het uitdoofbeleid op in het aanbod. Zo biedt 90% van de scholen geen koeken met chocolade, wafels, cake, taart, chocolade, snoep en snoeprepen aan. En zo goed als alle scholen (97%) geen chips, zoute nootjes en andere zoute snacks.

Tussendoortjes in secundaire scholen

Voor de tussendoortjes uit het uitdoofbeleid zijn de secundaire scholen op één na geslaagd. Zo biedt 82% van de scholen geen chips, zoute nootjes of andere zoute snacks aan, en 75% van de scholen geen koffiekoeken, croissants, donuts of worstenbroodjes.

Nodige inspanningen geleverd

“Onze bedrijven hebben de voorbije jaren de nodige inspanningen geleverd en pasten waar mogelijk hun aanbod dranken en tussendoortjes in Vlaamse scholen aan”, zegt Jan Vander Stichele, voorzitter van Fevia Vlaanderen verheugd over de tussentijdse resultaten.

Samenwerking met overheid werkt

Vander Stichele: “De tussentijdse monitoring door het Vlaams Instituut Gezond Leven bevestigt opnieuw dat een gezondheidsbeleid waarbij overheid en voedingsindustrie constructief samenwerken tot echte resultaten kan leiden. Net zoals dat trouwens het geval was bij de recente resultaten van het Convenant Evenwichtige Voeding met minister De Block. Dit is bovendien geen eindpunt: als voedingsindustrie blijven wij dagelijks investeren om consumenten, jong en oud, een evenwichtig aanbod aan kwalitatieve producten te kunnen bieden.”

Reageer op dit artikel