nieuws

BASP nodigt stakeholders uit om hun krachten te bundelen

Algemeen

BASP nodigt stakeholders uit om hun krachten te bundelen

De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) richt ze zich tot alle stakeholders, en de Belgische beleidsmakers in het bijzonder, om de volledige sector te helpen overstappen naar duurzame palmolie. De EU  moet beleidslijnen moet uitwerken om over te stappen naar 100 % duurzame palmolie in Europa.

“In een context waarin handelsvraagstukken centraal staan in het mondiale debat kan de overstap naar duurzame palmolie niet behandeld worden als een louter technische kwestie. Beslissingen die hier of in productielanden genomen worden, hebben een mondiale impact”, ”, zegt Jelmen Haaze, secretaris-generaal van de BASP.

Fundamentele keuzes

Haaze: “We staan voor fundamentele keuzes. Als we de wereld duurzaam willen voeden moet er een inclusief debat komen waarbij alle spelers betrokken zijn. De BASP belichtte enkele belangrijke beleidsmaatregelen waarmee beleidsmakers een verschil kunnen maken. De alliantie richt zich tot andere stakeholders om samen actie te ondernemen.”

Sectorale overeenkomst

Er moet een sectorale overeenkomst opgesteld worden. De BASP zal het initiatief nemen en de stakeholders uitnodigen tot een constructieve dialoog om na te gaan hoe we het gebruik van duurzame palmolie kunnen stimuleren in België. De BASP zal specifieke controles en verreikende verbintenissen definiëren en legislatieve, financiële en maatschappelijke steun promoten.

Openbaar-aanbestedingssysteem

Er moet een openbaar-aanbestedingssysteem opgezet worden. De Belgische overheden kunnen het voorbeeld geven door 100 % duurzame-palmolieproducten in te kopen en door normen voor overheidsopdrachten te definiëren en deze te delen met andere overheidsinstanties.

Ontwikkelingssamenwerking

Er moet ontwikkelingssamenwerking georganiseerd worden. Duurzame palmolie kan een hoofdpunt zijn in de Belgische programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. We moeten producenten bijstaan, in het bijzonder kleine boeren (small holders), door hen continu toegang tot België en de EU-markt te verlenen. Dit kan door middel van initiatieven in samenwerking met ngo’s (overheid-ngo samenwerkingen, omdat gemarginaliseerde producenten hun productie en kwaliteit niet kunnen handhaven en al helemaal niet verbeteren) of door programma’s met de lokale overheid (overheid-overheid projecten).

EU als voorvechter van duurzame palmolie

De BASP is ervan overtuigd dat de Europese Unie beleidslijnen moet uitwerken om over te stappen naar 100 % duurzame palmolie in Europa. Het kan zelfs nog beter: de totale productie moet zo duurzaam worden dat ze minstens beantwoordt aan de definities van de alliantie of nog beter doet.

Enkele mogelijke acties op Europees niveau:

1. De EU moet regels vastleggen in bilaterale overeenkomsten (verdragen voor vrije handel of ontwikkelingssamenwerking).

2. Er moeten duurzame productienormen vastgelegd worden voor alle palmolieproducerende landen.

3. De EU kan de positie van producenten, en dan vooral kleine boeren en lokale overheden, versterken via overheidsopdrachten en door de duurzaamheid van palmolie op te nemen in aanbestedingsrichtlijnen.

4. Ten slotte kan de EU gezamenlijke communicatie ondersteunen, waarbij alle spelers geïnformeerd worden over de positieve effecten die een overstap naar duurzame palmolie met zich meebrengt.

 

Reageer op dit artikel