nieuws

Trending in food 2019: Transparantie en goede relaties

Algemeen

Trending in food 2019: Transparantie en goede relaties

Tim Coeck, KTBA: ‘Kennis van de keten is belangrijker dan ooit’. Gedegen kennis van de ketens is belangrijk voor de toekomst van de voedingsindustrie. Transparantie in de ketens en goede leverancierrelaties zijn evidente voorwaarden, zegt Tim Coeck van KTBA.

De toenemende aandacht voor voedingsincidenten in de media versterkt het belang van kennis van bedrijven op het vlak van de voedselveiligheid en -kwaliteit. Ethische en duurzaamheidsaspecten maken hiervan deel uit. KTBA-consultant Tim Coeck verwijst naar dierwelzijn, fraude en een eerlijke prijs. “Incidenten hebben bovendien impact op de bedrijven in de keten. Dat betreft leveringszekerheid en het imago van de direct getroffen bedrijven, maar ook de gehele sector: leveranciers worden vanuit de overheid en de markt geblokkeerd. Retailers moeten producten uit de rekken halen. Dit betekent het opzetten van logistieke operaties en crisismanagement en -communicatie.” Steeds vaker delen ook consumenten informatie via sociale media, waardoor sneller dan ooit een breed publiek wordt bereikt. Coeck: “Een bijkomend, ongewenst effect daarvan is dat overheden soms overhaast communiceren over de incidenten.”

Transparantie en kennis

De uitdaging waar voedingsbedrijven voor staan, is vooral het krijgen van volledige transparantie in de keten en kennis van de mogelijke risico’s van de grondstoffen. “Een grondige risicoanalyse ligt aan de basis van een goed beheersplan in het voedingsbedrijf ”, benadrukt Coeck. “Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De ketens zijn complex, grondstoffen en ingrediënten zijn verwerkt in verschillende processen bij verscheidene leveranciers, al dan niet in meerdere landen. Het is hierdoor niet evident dat alle gevaren goed ingeschat kunnen worden.” Hier komt volgens de consultant nog bij dat bedrijven doorgaans niet geneigd zijn informatie te delen over hun grondstoffen en hun recepturen. “Er is altijd de angst dat een afnemer kiest voor een andere leverancier.”

Oplossingen

Belangrijk is dat voedingsbedrijven kennis vergaren door bijscholing, maar ook door het raadplegen van databases als de Europese Food and Feed Safety Alerts (RASFF) of Riskplaza. Uiteraard kunnen bedrijven ook beroep doen op deskundigen op de verschillende terreinen binnen kennisinstellingen en consultancybureaus. Niet in de laatste plaats is het aan te raden binnen en tussen ketens informatie uit te wisselen. Coeck: “De kennis kan vervolgens worden verwerkt in uitgebreide risicoanalyses van de grondstoffen.” Coeck adviseert voedingsbedrijven niet alleen op de kwaliteits-, voedselveiligheid en andere voor het bedrijf belangrijke certificaten te vertrouwen, maar ook zelf audits uit te (laten) voeren, al dan niet door een extern bureau. “Een strategie is ook de keten zo kort mogelijk te houden en te kiezen voor een stabiele leveranciersbasis en goede onderlinge relaties, gebaseerd op vertrouwen.

www.ktba.com

NB: Trending in Food maakt deel uit van de laatste VMT Food van dit jaar. De serie bestaat uit een aantal gesponsorde interviews over huidige en toekomstige trends in de markt met partijen die actief zijn binnen de voedingsindustrie. 

Reageer op dit artikel