nieuws

Europese databank moet voedselfraude tegengaan

Algemeen

Europese databank moet voedselfraude tegengaan

De transparantie van voedselrisicobeoordelingen verbetert. Een gemeenschappelijke Europese databank van onderzoeken uit de voedselbevoorradingsketen wordt opgezet.

Het Europees Parlement en de Europese Raad zijn voorlopig akkoord over een voorstel van afgelopen april. Het voorstel om de algemene levensmiddelenwetgeving van de Europese Unie (EU) bij te schaven volgt op een burgerinitiatief. Het doel is om de transparantie van de risicobeoordelingen van de Europese voedselautoriteit EFSA in de voedselketen te vergroten.

De veranderingen moeten er ook voor zorgen dat de betrouwbaarheid en objectiviteit van EFSA worden verbeterd.

Databank

De nieuwe databank maakt het bedrijven moeilijker om ongunstige resultaten te verdoezelen. De EFSA, evenals de consument, krijgt zo meer inzicht in de onderzoeken die in de voedselbevoorradingsketen worden uitgevoerd.

Onderzoeken die in de keten worden gedaan naar, bijvoorbeeld, de veiligheid van een ingrediënt, gaan naar EFSA. Alle onderzoeken en bijbehorende informatie die EFSA krijgt en genereert naar aanleiding van aanvragen uit de voedselbevoorradingsketen, worden automatisch openbaar gemaakt. Als strafmaatregel wordt de risicobeoordeling tijdelijk stopgezet mocht blijken dat een bedrijf een onderzoek achterhoud.

De databank moet een gemakkelijk toegankelijke, elektronische bron worden. Doorzoeken, downloaden, en printen worden simpel en overzichtelijk. Zo moet het consumentenvertrouwen in de risicobeoordelingen verbeterd worden.

Bovendien gaat EFSA, met belanghebbenden en consumenten, kijken of de beschikbare informatie duidelijk wordt gecommuniceerd.

Vertrouwelijke informatie

Niet alle informatie wordt gedeeld. Op aanvraag houdt EFSA vertrouwelijke informatie achter. Hiertoe stuurt een bedrijf zowel een vertrouwelijke versie als een openbare versie van het gedane onderzoek op.

EFSA publiceert de niet-vertrouwelijke versie dan meteen. Binnen tien weken beoordeelt EFSA de vertrouwensaanvraag. Informatie die EFSA als niet-vertrouwelijk beschouwd zal vervolgens alsnog worden geopenbaard.

Persoonlijke data worden in de meeste gevallen beschermd.

Reageer op dit artikel