nieuws

Camerasysteem verbetert kwaliteitsbepalingen groenten en fruit

Algemeen

Camerasysteem verbetert kwaliteitsbepalingen  groenten en fruit

Wageningen Universiteit & Research (WUR) en GroentenFruit Huis ihebben via het project GreenCHAINge de kwaliteit van geoogste groenten en fruit verbeterd.

Het project GreenCHAINge heeft nieuwe methoden en technieken voortgebracht. Vier jaar lang hebben onderzoekers de groenten en fruitketen doorgelicht om verduurzaming en kwaliteitsverbetering tot stand te brengen.

Efficiëntere kwaliteitsbepaling

GreenCHAINge heeft een camerasysteem ontwikkeld waarmee kleur van groenten en fruit gemeten kan worden. Voorheen gebeurde dit met het gebruik van een kleurenwaaier.

De efficiëntie van de keten gaat zo ook omhoog. In plaats van handmatig één product te beoordelen, geeft het camerasysteem een objectief, nauwkeurig en controleerbaar beeld van een hele kist met geoogste producten.

Transport en opslag

De keten gebruikt conditioneringssystemen tijden transport en opslag voor kwaliteitsbehoud. De introductie van een vloerafdekkingssysteem zorgde voor een afname van dertig procent in temperatuurverschillen tijdens het laden.

Bovendien bedacht het projectteam een dynamisch verpakkingsmateriaal dat tijdens een variërende omgevingstemperatuur in staat is de beschermende atmosfeer te behouden. Dit resulteert in een langere houdbaarheid van de producten, ook buiten de koeling.

Kwaliteit voorspellen

Projectleider Eelke Westra van de WUR is trots op een model dat is ontwikkeld dat de kwaliteit van producten na de oogst voorspelt. Het model werkt op basis van variabelen uit de teeltfase en vaststaande factoren als de hoeveelheid regen en temperaturen.

“Met dit model kwantificeren en formaliseren we de kennis die nu vooral in de hoofden van experts zit en benutten we meer data. Met de uitkomsten kan elke schakel in de keten betere en cijfermatige onderbouwde beslissingen nemen”, aldus Westra.

Dit kan een inkoper helpen vast te stellen welke teler de kwaliteit levert die hij wil in een bepaalde periode.

Reageer op dit artikel