nieuws

Wederzijdse erkenning voedingsmiddelen beter vastgelegd in nieuwe Europese wet

Algemeen

Wederzijdse erkenning voedingsmiddelen beter vastgelegd in nieuwe Europese wet

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een nieuwe wet aangenomen die door de verbetering van het wederzijds erkenningsbeginsel ervoor zorgen dat de interne markt versterkt. Dat is goed nieuws voor de voedingsmiddelenindustrie, aldus de Europese brancheorganisatie FoodDrinkEurope.

Verordening (EU) 2019/515 heeft als doel de werking van de interne markt te versterken. Een betere toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning en het wegnemen van onrechtvaardige handelsbelemmeringen voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen moeten hiervoor zorgen.

Vrij verkeer

De nieuwe Verordening geeft aan dat met deze regels Verordening (EG) № 764/2008 wordt vervangen.

Met Verordening 2019/515 legt het Europees Parlement en de Europese Raad procedures vast voor het vrij verkeer van goederen die rechtmatig in een andere lidstaat vervaardigd zijn. Lidstaten kunnen dit vrije verkeer enkel verbieden op grond van legitieme openbare belangen.

In een andere lidstaat rechtmatig vervaardigde voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen die gemaakt zijn binnen de regels die voor dat land gelden.

De Verordening gaat in per 19 april 2020.

FoodDrinkEurope

De Europese voedingsmiddelenindustriebrancheorganisatie FoodDrinkEurope is van mening dat deze Verordening de interne Europese markt zal versterken. Bovendien denkt zij dat dit zowel de voedingsmiddelenindustrie als de consument ten goede zal komen.

Bovendien maakt de verordening het makkelijker om het beginsel van wederzijdse erkenning toe te passen. Bedrijven kunnen producten die rechtmatig in een andere lidstaat worden verhandeld, zonder al te veel problemen die producten gaan verkopen op de interne markt.

De kracht van de interne markt is gunstig voorde consument. Zij kan zo genieten van de Europese producten waar zij van houdt. Het maakt niet uit waar de consument zich in de EU bevindt, aldus FoodDrinkEurope.

Reageer op dit artikel