artikel

Flanders’ FOOD lanceert eiwittransitieprogramma

Duurzaamheid & MVO

Gebrouwen vlees heeft het potentieel om nutritioneel evenwaardig te zijn aan vlees. Vlaanderen lanceert daarom een nieuw programma met focus op de eiwittransitie, getrokken door Flanders’ FOOD.

Flanders’ FOOD lanceert eiwittransitieprogramma

Flanders’ FOOD lanceert – met steun van VLAIO – een nieuw programma New & Shifting Resources om eiwitten die nog niet op bord liggen toch een plaats te geven in een divers en evenwichtig voedingspatroon. Samen met lead scientists en captains of food industry & society wordt een onderzoeksagenda uitgetekend voor de komende jaren. Daarnaast wordt een stakeholdersplatform opgericht waar alle betrokken partijen op een constructieve manier kunnen samenwerken. Al deze stakeholders representeren de verschillende belanghebbenden in het project en geven aan waar onderzoek nodig is. Tenslotte activeert Flanders’ FOOD bedrijven en starters ook om in te zetten op de eiwittransitie. Samen met ILVO, via de Food Pilot begeleidt het speerpuntcluser hen in het onderzoek naar en het uitwerken van alternatieve eiwitbronnen. Om wegwijs te geraken in de Europese Novel Food wetgeving en procedures kunnen bedrijven aankloppen bij het Novel Food Platform. De eiwittransitie blijft een en-en-verhaal waar ook ruimte is voor vleesproducten.

“We zijn anders gaan leven en eten. We zijn (terecht!) veeleisend over de duurzame productie van ons vlees en eten gezonder en gevarieerder. Dat is een uitdaging voor onze voedingsindustrie, maar het biedt ook enorm veel kansen. In de markt van de eiwitvervangers ligt immers nog een enorm potentieel voor nieuwe innovatieve producten zoals kweekvlees. We hebben in Vlaanderen de wereldtop van de voedingsindustrie in huis en met onze speerpuntcluster Flanders’ Food ook de innovatieve kracht, laten we die marktopportuniteit voor onze bedrijven in Vlaanderen dus verzilveren!, zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters.

Een en-en verhaal
Jan Vander Stichele, voorzitter van Flanders’ FOOD ondersteunt deze roadmap. “Het onderzoek en bijhorende innovaties zullen ervoor zorgen dat het aanbod nog diverser wordt voor de consumenten. En, laat dat nu net één van de belangrijkste troeven zijn van de Vlaamse voedingsindustrie. Food.be promoot de kwaliteit, diversiteit en het innovatief karakter van voeding. Het is dan ook uitermate belangrijk dat de nieuwe producten smaakvol én veilig zijn. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig, want het is niet zo eenvoudig om een nutritioneel evenwaardig product als vlees te maken – zonder vlees ….Voor de voedingsindustrie blijft het daarom een en-en verhaal waar zowel gewerkt wordt aan lekkere en duurzame vleesproducten met aandacht voor dierenwelzijn, als aan de nieuwe plantaardige en gebrouwen eiwitten die Flanders’ FOOD op de onderzoeksagenda zet.”

Vierde generatie vlees(alternatieven)
De vierde generatie van vlees(alternatieven) bestaat uit cellen die worden omgezet in eiwitrijke producten door middel van een brouwproces in fermentatietanks. Het kan hierbij gaan om cellen van microbiële oorsprong of echte dierlijke cellen (kweekvlees). Het enige product uit deze categorie dat in Europa voor menselijke consumptie te verkrijgen is, is Quorn (microfungi). Verdere producten zitten nog volop in onderzoeks-en opschalingsfase en hebben nog geen toelating om vermarkt te worden. De partners in dit project vertegenwoordigen alle belanghebbenden.

Samenwerken, het ingrediënt voor succes
Flanders’ FOOD betrekt zoveel mogelijk stakeholders om er een succes van te maken. Belangrijke partners hierbij zijn leden bedrijven uit de voedingsindustrie, de onderzoeks- en kennisinstellingen, Fevia Vlaanderen en de Vlaamse overheid. Volgens Inge Arents, managing director Flanders’ FOOD kan dit project ook maar slagen in goed overleg met de consumenten en maatschappij in de brede zin. Daarom is ze blij met het engagement van de Bond Beter Leefmilieu om dit in naam van vele leden ngo’s op te nemen.

Samen voor sterk, ambitieus innoveren
Vlaanderen mag best wat innovatiever zijn als het aankomt op ondernemen. Er is nood aan meer innovatiebewuste ondernemingen met sterke groei ambities en een internationale blik. VLAIO en Flanders’ FOOD zetten in op een sterke samenwerking tussen deze ondernemingen, kennisinstellingen en overheden met als doel activiteiten op te zetten die leiden tot een economische meerwaarde voor zowel de individuele als een grote groep van ondernemingen.

Reageer op dit artikel