nieuws

Mengvoederindustrie ondertekent nieuw convenant voor milieuvriendelijke voeders

Duurzaamheid & MVO

Mengvoederindustrie ondertekent nieuw convenant voor milieuvriendelijke voeders

Op 10 december ondertekenen Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) en de Vereniging voor Zelfmengers het nieuwe laag-nutriëntenconvenant. Deze overeenkomst wordt tot 2019 verlengd. De aanpak aan de bron wordt nog verscherpt: het fosforgehalte in de mengvoeders daalt nog!

Vlaanderen kampt met een stikstof- en een fosforoverschot. De mengvoederindustrie is er zich van bewust dat o.a. de intensieve veehouderij hier kan op aangesproken worden. BEMEFA nam quasi twintig jaren geleden het initiatief. De aanpak aan de bron startte in 1995 met de ondertekening van het laag-fosforconvenant. Vervolgens in 2006 tekende BEMEFA het laag-eiwitconvenant. Beide convenanten vormden in 2007 het laag-nutriëntenconvenant, afgesloten tussen de toenmalige Vlaamse Minister van Leefmilieu, BEMEFA en de Vereniging van Zelfmengers. 

Aanpak aan de bron werkt

“Deze aanpak aan de bron heeft ondertussen zijn succes bewezen”, zegt Yvan Dejaegher, Directeur Generaal van BEMEFA. “Het gebruik van eiwitarme voeders verminderde de nitraatproductie in 2013 met 10 miljoen kg stikstof op jaarbasis en voor fosforarm voeder stelde dit in 2013 een verminderde fosfaatproductie van 9 miljoen kg” (Bron: voortgangsrapport van de Mestbank 2013). Daarnaast maken de resultaten van de controles, die binnen het convenant worden uitgevoerd, elk jaar het voorwerp uit van een grondige evaluatie tussen alle partijen. 

Gunstige resultaten

Gezien de gunstige resultaten, besliste Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, om het convenant opnieuw te ondertekenen tot en met 2019. Nieuw is echter wel dat de norm voor fosfor nog scherper wordt gesteld voor de categorie vleesvarkens van 40 kg tot afmesten. Het procentueel totaal gehalte aan fosfor in diervoeders wordt namelijk herleid van 0.47 naar 0.45.

“We zijn goed op weg om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren in Vlaanderen. De Belgische mengvoederindustrie hoopt hiermee ook haar steentje bij te dragen om het verbeteringsproces te verduurzamen”, aldus Dejaegher.

Bemefa

BEMEFA, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten in België, telt 175 leden. Samen vertegenwoordigen zij 99% van de nationale productie. De sector stelt 3.500 personen te werk. Met een nationale productie van 7 miljoen ton en een omzet van 2,5 miljard euro is de mengvoederindustrie de belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw.

Reageer op dit artikel