nieuws

Ketenroadmap Voedselverlies 2020

Duurzaamheid & MVO

Ketenroadmap Voedselverlies 2020

De Vlaamse regering en de ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, UNIZO, Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) ondertekenden op 3 april de Ketenroadmap Voedselverlies 2020. Tegen 2020 moeten de voedselverliezen verminderen met 15%.

De consument verspilt gemiddeld tussen de 15 en de 23 kg voedsel per jaar. Voor een gemiddeld huishouden (2,4 personen) is dat 36 tot 55 kg voedsel per jaar. Als we de verspilling van alle huishoudens in Vlaanderen optellen, komen we op een totale verspilling van 94.000 tot 142.000 ton voedsel. De verspilling bij de consument komt in diverse afvoerkanalen terecht: het restafval, het GFT-afval en overige kanalen. De overige kanalen omvat thuiscompostering, gootsteen, het toilet, kippen en huisdieren. 

Overzicht actieprogramma’s

De ketenpartners, OIVO en de Vlaamse overheid stellen in deze ketenroadmap negen actieprogramma’s voorop met telkens een gemeenschappelijke doelstelling. Om deze doelstellingen te behalen, worden concrete acties uitgevoerd. Bij de acties staat in de ketenroadmap telkens vermeld: de inhoud en doelstelling van de actie, wie de actie uitvoert, een trekker (onderlijnd), zoveel als mogelijk een timing en indien mogelijk ook hoe de doelstelling worden opgevolgd. Naargelang de omvang of mate van concretisering wordt de actie verder opgesplitst in deelacties.

 

Actieprogramma 1: De bedrijven in de keten ondersteunen om voedselverliezen tegen te gaan;

Actieprogramma 2: Samenwerking in de keten leidt tot minder voedselverlies;

Actieprogramma 3: Bedrijven sensibiliseren, inspireren en engageren tegen voedselverlies;

Actieprogramma 4: Personeel opleiden om voedselverliezen te voorkomen;

Actieprogramma 5: Consumenten sensibiliseren, inspireren en engageren rond voedselverlies;

Actieprogramma 6: Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen reguliere en sociale economie;

Actieprogramma 7: Het schenken van voedseloverschotten promoten en faciliteren;

Actieprogramma 8: Onderzoek ondersteunt keten en overheid;

Actieprogramma 9: Meten is weten, voor bedrijf en beleid.

Reageer op dit artikel