nieuws

Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie realiseert belangrijke doelstelling

Duurzaamheid & MVO

Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie realiseert belangrijke doelstelling

Een jaar nadat de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) boven de doopvont gehouden werd, maakt de BASP twee realisaties bekend. Zo gebruiken de leden enkel RSPO-gecertifieerde duurzame palmolie op de Belgische markt. Daarnaast engageert sectorvereniging DETIC zich engageert om het gebruik van duurzame palmoliederivaten te promoten.

De verwezenlijking om enkel RSPO-gecertifieerde duurzame palmolie op de Belgische markt vergde grote inspanningen van de Belgische producenten, maar is een belangrijke stap naar nog striktere criteria van duurzame palmolie tegen 2020. Samen met zusterallianties uit onze buurlanden is de de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie (BASP) er ook van overtuigd dat België één van de voortrekkers kan zijn van een breder Europees politiek engagement.

Ook non-food kiest duurzame palmolie

De ondertekening van het charter door DETIC, die de fabrikanten en verdelers van o.a. cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken vertegenwoordigt, maakt duidelijk dat de vraag naar duurzame palmolie ook leeft in de non-food sector en dat een overkoepelend initiatief zoals de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie een duidelijke meerwaarde creëert.

BASP

De Belgische alliantie voor duurzame palmolie (BASP) is een samenwerkingsverband tussen verschillende spelers van de palmolieketen met als doel het verschaffen van objectieve informatie over palmolie en de promotie van het gebruik van duurzame palmolie, daar waar het nog niet het geval is. De federaties die deel uitmaken van de Belgische alliantie voor duurzame palmolie zijn FEVIA), UNIFA, FGBB, CHOPRABISCO, FBVO en BELGAPOM. De Belgische bedrijven die deel uitmaken van de Belgische alliantie voor duurzame palmolie zijn Aigremont, Ferrero, Natra Malle, Unilever, Vandemoortele, Lotus Bakeries, Puratos, Royale Lacroix, en SIPEF. 

Charter ondertekend

Om haar transformatie tegen 2020 te verzekeren, hebben alle leden een charter met verscherpte doelstellingen ondertekend. Dit langetermijnobjectief wil de alliantie bereiken aan de hand van opeenvolgende jaarplannen, waarin leden heel concrete doelstellingen vinden om stapsgewijs de transitie te maken naar volledig duurzame palmolie.

België spant zich in op het Europese schouwtoneel

Op korte tijd heeft België zijn aankooppolitiek van palmolie duurzamer kunnen maken, op initiatief van de bedrijven zelf. Het feit dat de Belgische producenten deze inspanningen leveren is een goede zaak, maar idealiter kadert dit binnen een ruimere internationale transformatie naar een duurzame palmoliemarkt, waarbij België, samen met onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, mee een voortrekkersrol kan spelen binnen Europa.

DETIC zet non-food op de voorgrond

Sectorvereniging DETIC vertegenwoordigt een 120-tal ondernemingen die producten maken of verdelen in uiteenlopende sectoren (cosmetica, onderhoudsproducten, lijmen, mastieken…). Een van de missies van DETIC is om haar leden te helpen zich te ontplooien binnen het nieuwe model van Duurzame Ontwikkeling. Binnen de levenscyclusanalyse is de keuze van grondstoffen een belangrijk element inzake de impact op het milieu. Het is voor de producten van de DETIC-sectoren de eerste stap binnen het ecodesign concept. Daarom moedigt DETIC haar leden, die kiezen voor biosourcing, aan om ingrediënten te gebruiken die compatibel zijn met duurzame ontwikkeling. De ondertekening van het charter van de Alliantie voor Duurzame Palmolie past binnen deze dynamiek die, binnen de context van duurzame palmolie en in het bijzonder, diens derivaten (surfactanten), de voorkeur geeft aan RSPO-gecertificeerde of soortgelijke bronnen.

De alliantie blikt vol verwachtingen vooruit

De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie heeft zich opnieuw een ambitieuze doelstelling gesteld. Alle ledenbedrijven van de BASP hebben zich geëngageerd via een charter om er voor te zorgen dat tegen 2020 producten waarin palmolie verwerkt wordt en die finaal bedoeld zijn voor de Belgische markt enkel en alleen duurzame palmolie bevatten. De ledenbedrijven hebben reeds aangetoond dat ze prestaties kunnen leveren, maar de BASP roept mee op om deze transformatie te bewerkstelligen op een breder, internationaal niveau met steun van politici en zusterallianties in binnen- en buitenland.

Reageer op dit artikel