nieuws

Sensoren waken over gezondheid vleesvarkens

Duurzaamheid & MVO

Sensoren waken over gezondheid vleesvarkens

Afwijkend eet- en drinkgedrag bij vleesvarkens is sneller op te sporen via een nieuw RFID sensorsysteem dat is ontwikkeld door ILVO- en KUL-onderzoekster Jarissa Maselyne. Minder en minder vaak eten en drinken kan bij varkens een signaal zijn voor onderliggende problemen op het gebied van welzijn en gezondheid, en dus ook voor een verminderde vleesproductie.

De stijgende vraag naar varkensvlees, de daarmee gepaard gaande schaalvergroting, en het toenemend maatschappelijk belang van dierenwelzijn nopen tot een intensieve opvolging van productiedieren op individueel niveau, en daar biedt het RFID sensor systeem een antwoord op, aldus ILVO– en KUL-onderzoekster Jarissa Maselyne. Het gebruik van elektronische identificatie bij varkens kan bovendien nog mogelijkheden bieden, zoals het makkelijker bijhouden en integreren van data van afstamming, bedrijfsregister, medicijngebruik of slachtgegevens.

Geautomatiseerd sensorsysteem

Het geautomatiseerde sensorsysteem steunt op de relatie tussen opkomende productiviteits-, gezondheids- en welzijnsproblemen enerzijds en meetbare veranderingen in het dagelijks eet- en drinkpatroon van het varken anderzijds. “In de groter wordende varkensbedrijven is de gewone visuele controle van individuele varkens een uitdaging”, zegt onderzoekster Maselyne . “Als je daar sensor-monitoring kan invoeren krijg je volgens ons een belangrijk voordeel voor het dier en voor de bedrijfsvoering. Ook het toenemend maatschappelijk belang van dierenwelzijn noopt tot een intensieve opvolging van productiedieren op individueel niveau. Via dit systeem wordt dat haalbaar.”

RFID sensor voor eet- en drinkgedrag

Wegens de kostprijs is gekozen voor een eerder eenvoudig sensorsysteem: Op de gewone standaardvoederbakken en drinksystemen wordt een Hoog Frequent (HF) Radio-Frequentie- Identificatie (RFID) systeem geplaatst. Elk varken krijgt een passieve RFID transponder met een uniek nummer aan het oor. Het systeem is net krachtig genoeg om de aanwezigheid van het varken te registreren als het bij de voederbak of de drinknippel komt. Het eet- en drinkgedrag van elk varken is op die manier dag in dag uit te volgen.

 
Reageer op dit artikel