nieuws

Innovatieve ketenprojecten rond verduurzaming gezocht

Duurzaamheid & MVO

Innovatieve ketenprojecten rond verduurzaming gezocht

Na een eerste reeks experimenten in 2013 voor een duurzamere voedingsketen, waarbij 4 Action labs werden gesubsidieerd en begeleid, heeft de stuurgroep Duurzame Voedingsketen besloten tot een tweede oproep. De inschrijfperiode is met anderhalve maand verlengd tot 15 april 2016.

De ketenpartners Boerenbond, ABS, Fevia, Bemefa, Unizo en Comeos, samengebracht in de stuurgroep Duurzame Voedingsketen, zijn op zoek naar concrete initiatieven, zogenoemde Action labs, die kunnen bijdragen aan een meer duurzame (in economische, ecologische of sociale zin) agrovoedingsketen.

Action labs

Action labs zijn praktijkgerichte projecten, van en door de bedrijven zelf, die een duidelijke verduurzaming op het terrein genereren. Omdat echte verduurzaming van de agrovoedingsketen enkel maar mogelijk is wanneer alle schakels van de keten betrokken zijn, moeten deze action labs keten-overspannend worden opgezet. Verder moeten ze beschikken over een sterke transformatiekracht, d.w.z. ze moeten sterk innovatief én opschaalbaar zijn. Tot slot moeten ze aansluiten bij het strategisch en actieplan van ‘De voedingsketen verduurzaamt’.

Subsidies

Voor elk action lab is tussen 7.000 en 25.000 euro subsidie beschikbaar. Even belangrijk is dat ze deskundig begeleid worden doorheen hun proces, waarbij ook een leerproces zal opgezet worden om ondermeer naar opschalingsmogelijkheden te zoeken. Deze aanpak moet de slaagkans en transformatiekracht verhogen.

Action labs 2013- 2015

Een van de Action labs in de eerste reeks, 2013-2015, betrof de samenwerking van een mengvoeder-, een vleesverwerkend, een voedingsbedrijf, een distributeur en een aantal rond verduurzaming van de voedergrondstoffen met focus op ‘Vlaamse soja’, een niet-ggo-gewas dat een uitstekende eiwitbron is. Soja telen is in Vlaanderen net zo nieuw als maïs kweken hier vijftig jaar geleden was. Uit de proeven en berekeningen blijkt dat het een duidelijke duurzaamheidswinst kan opleveren, maar dat nog aan de opbrengst per ha moet gewerkt worden.

Meer projecten

Vredeseilanden en UZ Leuven gaan voor een duurzame keuken via sociale catering. Omdat grootkeukens veel buitenshuis etende mensen bereiken, kunnen ze een signaalfunctie en een hefboomeffect hebben. BioForum en zijn partners hebben voor het valoriseren van biologische oogstoverschotten een aantal hindernissen in kaart gebracht door te werken rond courgettepesto. Shop, pick, drive & deliver’ was een gezamenlijk, innovatief korte ketenproject van Innovatiesteunpunt in B2B en Bpost in B2C. Na een testperiode in één regio hebben ze vastgesteld dat verse land- en tuinbouwproducten aan huis bezorgen niet evident is, zowel op logistiek als consumentenniveau.

Praktische informatie

Inschrijvingsformulier en Reglement te vinden op www.ilvo.vlaanderen.be

Contactpersonen: marianne.hubeau@ilvo.vlaanderen.be en ine.coteur@ilvo.vlaanderen.be

Reageer op dit artikel