nieuws

Crisismaatregelen EU (te) laat en (te) beperkt

Duurzaamheid & MVO

Crisismaatregelen EU (te) laat en (te) beperkt

Boerenbond vindt het nieuw pakket van Europese crisismaatregelen voor de landbouw (te) laat en nog steeds (te) beperkt. De landbouworganisatie zegt ook teleurgesteld te zijn dat er voor de fruit- en groentetelers geen afdoende steunmaatregelen worden aangekondigd. Ook zij dragen de gevolgen van de Ruslandboycot. Boerenbond vraagt dat er nu snel werk wordt gemaakt van de uitvoering en wil deze week nog overleg met de Vlaamse regering.

De Europese landbouwraad besliste vandaag over een nieuw maatregelenpakket om tegemoet te komen aan de aanhoudende crisis in de landbouw ten gevolge van de Ruslandboycot en een aanhoudend onevenwicht in een aantal markten.

Driedelig actieplan

Het crisispakket bevat een drieledig actieplan. Ten eerste komt er een budget van 150 miljoen euro op Europees niveau als compensatie voor een vrijwillige tijdelijke productiebeperking in de zuivelsector. Boerenbond stelt vragen bij de slagkracht van de maatregel om markteffect te genereren. Sinds september vorig jaar heeft Boerenbond in deze discussie gevraagd dat een vrijwillige productievermindering én Europees georganiseerd moest worden, én anderzijds Europees financieel moest gecompenseerd worden.

Nationale enveloppes

Ten tweede wordt er op Europees niveau 350 miljoen euro vrijgemaakt onder vorm van nationale enveloppes per lidstaat -die door de lidstaten mogen worden aangevuld- om tegemoet te komen aan de ergste financiële noden voor de bedrijven in de verschillende dierlijke sectoren.

Vlaamse verdubbeling gevraagd

Boerenbond vraagt dat Vlaanderen deze crisis-enveloppe verdubbelt zoals toegelaten wordt binnen de Europese beslissing. De goedgekeurde Europese middelen moeten snel beschikbaar gesteld worden waarbij de middelen doelgericht en vooral toekomstgericht ingezet worden. Boerenbond betreurt dat de maatregelen enkel van toepassing zijn op de dierlijke sector en niet voor plantaardige sectoren zoals groenten en fruit.

Begeleidende maatregelen

Ten derde werden er ook een aantal begeleidende maatregelen beslist, waarbij een verlenging en een verruiming van de interventieregeling en opkoopregelingen voor de zuivelsector en een herziening van het prijsniveau van de interventiemaatregel voor groenten en fruit. Boerenbond vindt dit positief. Aanvullend mogen de lidstaten ook dit jaar overgaan tot een vervroegde uitbetaling van de betaalrechten.

Overleg Vlaamse overheid

Boerenbond gaat deze week nog in overleg met de Vlaamse overheid om de verdere concretisering van de Europese modaliteiten in de juiste richting te helpen sturen en op die manier een gepaste Vlaamse invulling te kunnen geven aan dit Europees actieplan. De landbouwers vragen de nodige voorbereidingen treft zodat na half oktober kan overgegaan worden tot de uitbetaling van voorschotten van de betaalrechten en steun uit de tweede pijler.

Reageer op dit artikel