nieuws

Alpro en WWF samen tegen ontbossing

Duurzaamheid & MVO

Alpro en WWF samen tegen ontbossing

Voor elke verkochte Alpro soya drink Original 1L gaat de komende weken 10 cent naar het ECOmakala project in Oost-Congo. De producent, dat in geen geval sojabonen uit ontboste gebieden gebruikt, slaat zo de handen in elkaar met WWF om de ontbossing van het Virungapark tegen te gaan.

Het Virunga Nationaal Park in Oost-Congo heeft de grootste biologische diversiteit van Afrika. De bedreiging voor het park komt van de illegale houtkap voor houtskool, “makala” in het plaatselijke dialect. De inwoners van Goma vlakbij het park, maken noodgedwongen massaal gebruik van houtskool om te koken en zich te verwarmen. Elk jaar verbruikt Goma zo meer dan 50.000 ton houtskool, voornamelijk afkomstig uit het Virungapark.

ECOmakala

Om de bosdegradatie van het park te helpen stoppen, zette WWF het ECOmakala project op, waarvoor nu ook Alpro zich engageert en haar consumenten stimuleert op hun beurt een steentje bij te dragen. Onder impuls van het ECOmakala project plantten meer dan 7.000 lokale boeren de voorbije jaren 10.000 hectare nieuwe bossen aan buiten de grenzen van het park.

Legale houtskool

Deze boomplantages zijn bedoeld voor de productie van legale houtskool. Tegelijkertijd produceerden en verdeelden lokale organisaties en ambachtslui 70.000 energie-efficiënte houtskoolkachels (die tot 50% minder houtskool verbruiken) onder de inwoners van Goma. Het resultaat bleef niet uit, de houtskoolconsumptie daalde drastisch. Goed voor het milieu – naast de ontbossing ging ook de CO²-uitstoot fors naar beneden – en goed voor het huishoudbudget van de gezinnen die hun energiekosten zagen halveren. Dankzij de samenwerking met Alpro kan WWF nu 14.000 energie-efficiënte houtskoolkachels meer laten maken, wat zorgt voor een extra besparing van 2500 ha bos per jaar.

WWF

ECOmakala gaat over bouwen aan een duurzame toekomst”, zegt Koen Stuyck van WWF. “Het gaat over energie, over het beschermen van prachtige en noodzakelijke biodiversiteit, over duurzame economie. En het gaat over mensen die in harmonie kunnen leven met de natuur. Het is daarom dat WWF dit project startte en waarom Alpro besloot ECOmakala te steunen.”

Alpro

“Bij Alpro geven we onze lokale partners altijd een zo groot mogelijke rol. Het ECOmakala-project sluit perfect aan bij die filosofie”, legt Greet Vanderheyden, verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling bij Alpro, uit. “Het zijn in de eerste plaats de lokale boeren en de lokale ondernemers zélf die de ontbossing bestrijden. Door werk te creëren en de armoede tegen te gaan, zorgt het ECOmakala-project ervoor dat de mensen in Goma zelf één van de meest waardevolle natuurgebieden op onze planeet helpen beschermen.”

Speciale WWF-editie

Om consumenten niet alleen informeren, maar hen ook echt betrekken bij de strijd tegen ontbossing, lanceert Alpro een speciale WWF-editie van onze ‘klassieker’, de Alpro soya drink Original 1L.. “Op het drinkpak geven we uitleg over het ECOmakala project en duurzame soja. En voor elke liter die we verkopen, gaat er 10 eurocent rechtstreeks naar het WWF”, zegt commercieel manager Wim Bauwens.

Reageer op dit artikel