nieuws

EIT Food: samenwerking voor transformatie voedingssector

Duurzaamheid & MVO

EIT Food: samenwerking voor transformatie voedingssector

Meer dan 50 partners investeren 1,2 miljard euro in de innovatie en transformatie van de voedselketen in Europa. Voorop staan een gezonder voedingspatroon en minder voedselverlies. Duurzaamheid is het grote kader. Europa draagt 400 miljoen euro bij. De samenwerking komt er na een oproep van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en krijgt de naam EIT Food. Het hoofdkwartier komt in België.

Tot de partners behoren zowel bedrijven als universiteiten en onderzoeksinstellingen. Voor Vlaanderen nemen de KU Leuven, Group Colruyt en Puratos deel. “De ambitie van deze grootschalige Knowledge and Innovation Community (KIC) is ervoor te zorgen dat tegen 2030 60% van de Europese consumenten een beter consumptiepatroon hebben”, licht Kurt Gebruers toe, coördinator van het Leuven Food Science and Nutrition Research Centre (LFoRCe).

Consumentenvertrouwen

Gebruers: “Daarbij is het van belang dat mensen meer fruit en groenten, volkorenproducten en proteïnen eten en minder zout, suiker en verzadigd vet. Dit kan enkel indien het vertrouwen van de consument in de ganse voedingsketen hersteld wordt.” EIT Food heeft verder als streefdoel de voedselverliezen in Europa met 50% te reduceren. Dit vereist een nauwe betrokkenheid van de consument.

Vier innovatieprogramma’s

EIT Food zal ook vier innovatieprogramma’s opzetten. Een eerste programma zal handelen over gepersonaliseerde gezonde voeding, een tweede over de digitalisering van de ganse voedingsketen, en een derde over manieren om de consument te betrekken in het ganse voedingsgebeuren en het introduceren van nieuwe technologieën in landbouw, levensmiddelenproductie en -distributie. Het laatste innovatieprogramma zal gaan over efficiënt grondstof- en energieverbruik.

EIT Food zal samenwerken met aanverwante sectoren om de introductie van nieuwe technologieën te versnellen en terzelfdertijd start-ups ondersteunen door coaching en investeringsprogramma’s.

Duurzamere voedselketen

Een belangrijke doelstelling van EIT Food is de Europese voedselketen duurzamer te maken door onderzoek, opleidingen en ondernemerschap rond dit thema bij elkaar te brengen. Het is de bedoeling de curricula van studenten en professionals om te vormen tot motoren voor innovatie en ondernemerschap en op die manier de competitiviteit van de voedingsindustrie in Europa, die nu reeds 44 miljoen jobs telt, een boost te geven.

Internationaal Master-programma

EIT Food zal een internationaal Master-programma voor studenten organiseren en duizenden studenten en professionals opleiden via workshops, summer schools en online programma’s zoals MOOCS (Massive Open Online Courses) en SPOCS (Specialized Private Online Courses).

Belgisch hoofdkwartier

Het hoofdkwartier van dit grootschalig initiatief zal gevestigd worden in België en ondersteund worden door vijf regionale co-locatiecentra in Leuven, München, Reading (Verenigd Koninkrijk), Warschau, en Madrid.

Het wordt aangestuurd door een Supervisory Board waarin ad interim vanuit Vlaanderen professor Jan Delcour (KU Leuven) zetelt, en een Interim Management Team waarvan vanuit Vlaanderen ad interim Frank Segebarth (ex-Puratos) en Mieke Vercaeren (Colruyt Group) lid zijn. Het co-locatiecentrum in Leuven heeft ad interim als directeur Dr Kurt Gebruers, coördinator van het Leuven Food Science and Nutrition Research Centre (LFoRCe) van de KU Leuven.

 
Reageer op dit artikel