nieuws

Unilever en Nestlé verbijsterd over rapport Amnesty

Duurzaamheid & MVO

Unilever en Nestlé verbijsterd over rapport Amnesty

Voedingsgiganten Unilever en Nestlé vinden de resultaten van het onderzoek van Amnesty schokkend. Afgelopen week bracht de mensenrechtenorganisatie rapport uit over slechte werktoestanden op palmolieplantages in Indonesië, die palmolie leveren aan producent Wilmar. Unilever en Nestlé betrekken palmolie van Wilmar, zo blijkt uit het document.

Nestlé geeft in een reactie aan dat er geen plaats is voor praktijken zoals beschreven in het rapport van Amnesty International in hun keten. Het bedrijf gaat nu grondig onderzoek doen naar de plekken waar deze wantoestanden voorkomen.

“ We hebben Amnesty om informatie gevraagd waar de schendingen plaatsvinden en we gaan iedere mogelijk verband met de palmolie die wij kopen uitvoerig onderzoeken. We werken heel nauw samen met Wilmar om er zeker van te zijn dat het bedrijf vooruitgang boekt in het beleid om sociale problemen in de palmolie-industrie aan te pakken”, aldus Nestlé woordvoerder Hugo Stienstra.

Ook Unilever geeft aan onderzoek te willen doen naar de wantoestanden op de palmolieplantages in Indonesië.. “We zijn het er volledig mee eens dat nog veel meer moet worden gedaan om de zeer zorgwekkende maatschappelijke problemen aan te pakken die op dit moment in de sector aan de orde zijn. We zijn vastbesloten een leidende rol te spelen en samen met de rest van onze bedrijfstak sneller stappen te zetten om deze problematiek het hoofd te bieden”, zo meldt Unilever in een persbericht.

Maatregelen

VMT vroeg Nestlé hoe de verdere samenwerking met Wilmar gaat verlopen. “Al onze toeleveranciers moeten voldoen aan onze leverancierscode, waarin duidelijke voorwaarden staan over het respecteren van mensenrechten, inclusief die van de werknemers. Wanneer bedrijven, dus ook Wilmar, weigeren om hun praktijken te veranderen dan stoppen we de samenwerking”, aldus Stienstra.

Ontwikkeling programma

Unilever geeft aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een nieuw programma voor duurzamere palmolie. “We beseffen ook dat meer kan worden gedaan binnen onze eigen toeleveringsketen – met name wat betreft de wijze waarop de palmolie die wij gebruiken onafhankelijk wordt geverifieerd om zeker te stellen dat deze zowel vanuit milieu- als maatschappelijk oogpunt duurzaam is.”

Hiertoe ontwikkelde Unilever een programma voor risicoverificatie dat het bedrijf in een pilot uittestte via drie onafhankelijke toetsingen. “Onze prioriteit is nu om dit op te schalen, in samenwerking met onze collegabedrijven en leveranciers”, aldus Unilever

Reageer op dit artikel