nieuws

Belgisch rundvlees heeft beperkte koolstofvoetafdruk

Duurzaamheid & MVO

Belgisch rundvlees heeft beperkte koolstofvoetafdruk

De Vlaamse veehouderij is volgens Boerenbond slechts verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de totale Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Maar vleesvee wordt wereldwijd ook gehouden in zeer uiteenlopende productiesystemen, met een koolstofvoetafdruk die aanzienlijk kan verschillen, waarbij die van Belgisch witblauw rundvlees beperkt blijkt te zijn.

De uitstoot per kg rundvlees is een belangrijk element. Om die beter in kaart te brengen, berekende ERM, een onafhankelijk milieuadviesbureau, in samenwerking met UGent al eens in 2011 de carbon footprint (koolstofvoetafdruk) van Belgisch witblauw vlees. Die bleek 17,7 CO2-equivalenten per kg karkas of 21,9 CO2-equivalenten per kg ontbeend vlees te bedragen.

Verschillen tussen rassen en landen

Omdat niet alle landen dezelfde rundveerassen houden en niet dezelfde productiesystemen hanteren, gaf Boerenbond aan het adviesbureau ERM de opdracht om ook een vergelijkende literatuurstudie te maken van de koolstofvoetafdruk van Braziliaans rundvlees, Iers rundvlees en Belgisch witblauw rundvlees.

Resultaten

ERM legde hiervoor 6 internationale studies over de koolstofvoetafdruk van deze rundvleestypes naast elkaar. Uit de vergelijking blijkt duidelijk dat de koolstofvoetafdruk voor Belgisch witblauw rundvlees lager is dan die voor Iers rundvlees en ongeveer de helft bedraagt van die voor Braziliaans rundvlees:

  • Braziliaans rundvlees: tussen 41 en 48,5 CO2-equivalenten/kg vlees,
  • Iers rundvlees: tussen 27,5 en 34,4 kg CO2-equivalenten/kg vlees,
  • Belgisch witblauw rundvlees: tussen 20,3 en 21,9 kg CO2-equivalenten/kg vlees.

Dit bewijst dat het Belgisch witblauw een zeer efficiënt ras is voor vleesproductie, met een minimale klimaatimpact.

Intensieve productiemethode

De goede score van ons rundvlees is volgens Boerenbond onder meer het gevolg van de intensievere productiemethode dan in Ierland of Brazilië. De hoge vleesaanzet (groei/dag) en het zeer hoge vleesrendement bij Belgische witblauwe runderen zijn de voornaamste verklaringen voor deze lagere koolstofvoetafdruk.

Vergelijken niet evident

Voorgaande studies berekenen de koolstofvoetafdruk van bij de productie van grondstoffen (de cradle, dus de ‘wieg’ van het vlees) tot het afvoeren van dieren (vlees) van de boerderij (de farm gate). Om deze koolstofvoetafdruk uit te drukken, wordt het meest de eenheid van kg CO2-equivalenten per kg karkas (!) gehanteerd, naar gelang dit het best uitkomt. Boerenbond benadrukt dat de meest correcte eenheid is uitgedrukt per kg vlees, want uiteindelijk wordt niet het karkas, maar het vlees geconsumeerd. 

Reageer op dit artikel