nieuws

FrieslandCampina ondertekent grondstoffenakkoord met FNLI

Duurzaamheid & MVO

FrieslandCampina ondertekent grondstoffenakkoord met FNLI

Het Nationaal Grondstoffenakkoord in Nederland omvat afspraken om de economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. FrieslandCampina en de FNLI, de Nederlandse voedingsindustrie organisatie, zijn 2 van de 180 partijen die het akkoord ondertekenen.

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het Nederlandse kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. Op basis van dit akkoord worden transitieagenda’s opgesteld die de komende vijf jaar moeten worden uitgevoerd.

Namens het kabinet tekenen staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Het Nederlandse bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).

Unilever

De overheid benoemt het belang van het recyclen van bijvoorbeeld plastic, zodat er minder olie nodig is als grondstof voor nieuw plastic. Hierbij wordt Unilever genoemd als koploper, omdat de levensmiddelengigant in 2025 honderd procent recyclebaar plastic wil gebruiken voor hun verpakkingen.

Werkgelegenheid

Naast de milieuvoordelen, is de circulaire economie ook goed voor inkomsten en banen. Dit wordt benoemd door Minister Kamp.

“Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D-printing of door het vergroenen van de chemie”, aldus Kamp.

Ondertekenaars

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om deze omslag te bespoedigen.

Naast een aantal grote bedrijven ondertekenden ook start-ups uit de levensmiddelenindustrie het akkoord, waaronder Instock en Yespers.

Reageer op dit artikel