nieuws

Denken over circulaire economie loopt ver voor op de praktijk

Duurzaamheid & MVO

Denken over circulaire economie loopt ver voor op de praktijk

Er wordt veel gedacht, gepraat en geschreven over de circulaire economie, maar in de praktijk van alledag is er nog heel veel te doen. Dat is een korte samenvatting van Nederlands onderzoek in 2016-2017 naar de circulaire economie en de bijbehorende business modellen.

Uit dit onderzoek van professor Jan Jonker van de Radboud Universiteit Nijmegen komt naar voren dat voor veel organisaties het sluiten van kringlopen een ingewikkelde organisatorische opgave is. Veel ondernemers zijn daar dan ook nog niet aan toe. Het zoeken naar mogelijkheden om kringlopen te sluiten gebeurt primair in-huis en in samenwerking met bekende partijen; buitenstaanders blijven buitengesloten. Circulaire business vindt voornamelijk plaats door recyclen, energiebesparing en grondstoffenreductie.

Specifiek strategie

Bedrijven worstelen in hun praktijk met het vormgeven van een specifieke strategie om circulair te ondernemen. Ook blijft circulair ondernemen vaak gebaseerd op traditionele verdienmodellen. Organisaties zijn op deze twee laatste elementen nog traditioneel economisch. Er kunnen nog grote stappen gezet worden richting een circulaire economie.

Nog nauwelijks uit de startblokken

Vooralsnog is de circulaire economie als primaire economie in Nederland nog maar nauwelijks uit de startblokken. Bij sommige bedrijven is circulair ondernemen een randverschijnsel in hun businessmodel, bij een klein gedeelte is het de kern van hun waardepropositie. Dit zijn de zwaluwen die veel goeds beloven.

Barrières

Bij het werken aan de circulaire economie noemen respondenten volgens de onderzoekers de navolgende drie punten die een belemmering vormen voor de realisatie:

  1. Tegenwerkende regelgeving
  2. Partijen in de waardeketen zijn er niet klaar voor
  3. Gebrek aan financiering.

Deze top drie laat zien dat de kaders waarbinnen organisaties opereren nog onvoldoende geschikt zijn voor de realisatie van de circulaire economie.

Reageer op dit artikel