nieuws

FrieslandCampina presenteert visie 2025: meer waarde uit melk halen

Duurzaamheid & MVO

FrieslandCampina presenteert visie 2025: meer waarde uit melk halen

Het afschaffen van de melkquota en het toenemende belang van duurzaamheid voor afnemers: deze veranderingen in de markt maken dat de coöperatie van FrieslandCampina een andere weg inslaat. Het bestuur en de ledenraad presenteerden daarom de ‘coöperatieve visie 2025: Melk met meerwaarde.’

Met deze visie wil FrieslandCampina meer waarde creëren voor haar leden. Ze wil dit bereiken door een onderscheidende, vooruitstrevende en marktgerichte ketenaanpak toe te passen. Die speelt in op ontwikkelingen in de samenleving en draagt actief bij aan het halen van de milieu- en klimaatdoelen, aldus het concern. Centrale thema’s in de visie zijn ‘Waarde voor ons’, ‘Zorg voor dier en natuur’ en ‘Van waarde in en voor de samenleving’.

Waarde voor ons

De discussie die hier speelt is of de coöperatie markt- of aanbod gedreven moet zijn. Het doel is om maximale waarde te halen uit melk voor alle coöperatieleden. De nadruk ligt op zuivelproducten die voor afnemers en consumenten onderscheidend zijn en zo een meerwaarde kunnen toevoegen.

Samen met zijn melkveehouders en eventueel andere partijen gaat FrieslandCampina onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Circulair denken en handelen zal hierbij als basis dienen. Volgens FrieslandCampina kunnen met sectoren buiten de melkveehouderij mogelijkheden ontstaan voor nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsverbanden.

Zorg voor dier en natuur

Melkveehouders moeten zelf het initiatief nemen in de verduurzaming, aldus FrieslandCampina. Dit om te voorkomen dat de politiek regels gaat opleggen. Aandachtspunten bij verduurzaming zijn: een energieneutrale melkproeductie en het effectief terugdringen van de broeikasgasuitstoot op boerderijen. Dit soort maatregelen zijn nodig om het maatschappelijk draagvlak voor de melkveehouderij te vergroten.

Van waarde in en voor de samenleving

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan de wijze waarop zuivelproducten worden geproduceerd en daar zullen FrieslandCampina en de leden van de coöperatie op moeten inspelen. “De wijze waarop we melk produceren is net zo belangrijk als wat we produceren. We streven ernaar dat de melkveehouderij en de coöperatie een gewaardeerd onderdeel zijn en blijven van de samenleving. Duurzaamheid, biodiversiteit en de omgang met dieren zijn daarbij belangrijke thema’s”, legt Frans Keurentjes, voorzitter van het coöperatiebestuur uit.

Keurentjes: “Tegelijkertijd is het van belang dat organisaties en consumenten meer inzicht en begrip krijgen voor de omstandigheden waaronder boeren werken en waarom wij bepaalde keuzes maken. Verbinding is hierbij essentieel en dat vraagt om transparantie en zichtbaarheid. Daarom blijven wij ons ook inzetten voor het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.”

Duurzame Zuivelketen

FrieslandCampina zet al volop in op verduurzaming onder andere via het duurzaamheidsprogramma ‘Duurzame Zuivelketen.’ Toch is de ‘coöperatieve 2025’ die bovenop de bestaande initiatieven komt noodzakelijk om competitief te blijven. Keurentjes: “Er liggen kansen als we ons openstellen voor vernieuwingen. Als we onze inventiviteit inzetten, onze kennis delen en meer samenwerken met andere agrariërs, leveranciers, onderzoekers, afnemers en andere belanghebbenden, ontstaan er meer mogelijkheden om onze kansen te verzilveren.”

Reageer op dit artikel