nieuws

Meer bedrijven vergroenen vanwege verwachting consument

Duurzaamheid & MVO

Meer bedrijven vergroenen vanwege verwachting consument

Milieumanagement is voor voedingsbedrijven uitgegroeid van een groene optie tot een strategische waarde. Dit blijkt uit een door certificatie-instelling DNV GL en onderzoeksbureau GFK Eurisko uitgevoerd internationaal onderzoek onder meer dan 1.700 professionals.

Het onderzoek toont aan dat milieumanagement voor bedrijven is uitgegroeid van een groene optie, tot strategische waarde. Dat komt volgens DNV GL voornamelijk als een reactie op consumenten die hun voorkeur voor duurzame producten kenbaar maken.

Tien tot elf procent van de deelnemende professionals zijn werkzaam in de voedingsindustrie, aldus Arjen de Keizer van DNV GL. Overige vertegenwoordigde sectoren zijn onder meer retail-, mijnbouw-, landbouw-, visserij-, metaalsector en nutsbedrijven.  

Wensen van de klant

Uit het onderzoek komt naar voren dat de stem van de klant doorslaggevend is. Verzoeken van klanten (50%) zijn de drijfveer die in het onderzoek van 2017 het meest aan belang winnen.

Met een stijging van 15% sinds 2014 is het verzoek van de klanten de op één na belangrijkste drijfveer voor milieumanagement, ná naleving van wet- en regelgeving, met 77% de voornaamste beweegreden.

Goed voorbeeld doet volgen

Een kwart van de respondenten noemt de druk van andere stakeholders als reden voor milieumanagement (de enquête-antwoorden ‘Highly relevant’ en ‘Somewhat relevant’). Dit is een stijging van 10% naar 68,5% ten opzichte van het vorige onderzoek (2014, red.).

Afvalmanagement

Bedrijven zien zich nog steeds geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als drie jaar geleden. De voornaamste risico’s zijn verbonden met afvalmanagement, met name de afvalverwerking (55%), de verwerking van gevaarlijke materialen (44%) en het lozen van afvalwater (36%).

Bedrijfsstrategie

Zo’n drie kwart van de ondervraagde bedrijven verklaart dat milieumanagement van belang is voor hun overkoepelende bedrijfsstrategie. Bijna de helft van de deelnemers zegt dat hun bedrijf de investeringen in milieumanagement in de toekomst zal vergroten, een stijging van bijna 10% ten opzichte van het vorige onderzoek.

Aandacht goed vertegenwoordigd

Wereldwijd heeft 96% van de bedrijven minimaal één actie ondernomen om de milieurisico’s in 2017 te beoordelen of te beperken. Tot de belangrijkste initiatieven behoren de bewaking van het proces om naleving van de wettelijke eisen te controleren (73%), het uitvoeren van regelmatig onderhoud om milieueffecten te beperken (70%) en de doorlopende analyse van milieueffecten (65%).

Ontbreken programma leveranciers

Terwijl de aandacht voor de eigen activiteiten toeneemt, beschikt slechts een derde van de bedrijven over een milieumanagementprogramma voor leveranciers. Dat aandeel is lager dan verwacht, aangezien externe stakeholders de focus op leveranciers van cruciaal belang achten.

Volgens Luca Crisciotti, CEO van DNV GL Business Assurance moeten bedrijven erkennen dat ze, net als bij de macht van de consument, hun leveranciers kunnen aanzetten tot meer duurzaamheid in de toeleveringsketen.

Normen bieden waarde

52% van de respondenten noemt de vermindering van het aantal milieuongevallen als het belangrijkste voordeel van milieumanagement. Dit percentage wordt gevolgd door verbeterde relaties met overheden (48%), kostenbesparingen (40%) en concurrentievoordelen (36%).

ISO 14001-norm

80% van de onderzochte bedrijven is overtuigd van de toegevoegde waarde van een milieumanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale ISO 14001-norm en certificering door derden. Het wordt met name beschouwd als een instrument om aan wettelijke eisen te voldoen (77%) en de prestaties te verbeteren (72%).

Van het onderzoek is ook een infographic beschikbaar.

Reageer op dit artikel