nieuws

Vleessector wil één Europese standaard dierenwelzijn

Duurzaamheid & MVO

Vleessector wil één Europese standaard dierenwelzijn

De vleessector pleit voor één Europese dierenwelzijnstandaard. Verschillende dierenwelzijnniveaus zijn ongewenst. In een interview in VMT Food 3, dat 27 september verschijnt, merken Febev-directeur Michael Gore en Fenavian-directeur Anneleen Vandewynckel op dat de aandacht voor dierenwelzijn in de vleessector in West- en Noord-Europa meer leeft dan in Zuid- en Oost-Europa. Dit botst met een eenheidsmarkt.

Hoewel dierenwelzijn een van de kernwaarden is van Europa leeft dierenwelzijn in het bijzonder in West- en Noord-Europa. “Als je met Oost- en Zuid-Europese bedrijven uit de vleessector praat, vragen ze waar je het over hebt of gaan ze koffiedrinken”, zegt Anneleen Vandewynckel, directeur Fenavian, in het interview in VMT Food 3 (27 september).

Internationale bijeenkomsten

“We worden hiermee onder meer geconfronteerd tijdens internationale bijeenkomsten als er gesproken wordt over het Nederlandse Beter Vleeskeurmerk en het vergelijkbare Deense ’Bedre Dyrevelfærd´. Binnen Noord- en West-Europa zijn deze twee landen de voorlopers op het vlak van dierenwelzijn.”

Europese dierenwelzijnstandaard

Binnen de huidige context waarin duurzaam ondernemen bovenaan de agenda van Europa staat en Europa haar marktpositie wil versterken verschillende dierenwelzijnsniveaus ongewenst. De consument wil op een Europese markt transparantie en garanties voor de kwaliteit van zijn product. Michael Gore, directeur Febev pleit, net als Anneleen Vandewynckel dan ook voor één Europese dierenwelzijnstandaard met uniforme regels als basis, waarbij ruimte is voor specifieke Europese keurmerken.

Handhaving en toezicht

Dierenwelzijn is in Europa wettelijk geregeld in Verordening 1/2005/EG, 1099/2009/EG. “Niet alle lidstaten schatten evenwel het belang ervan even hoog in”, merkt Febev-directeur Michael Gore op. Volgens zijn collega ontbreekt het ook nogal eens aan handhaving en toezicht in die Europese regio’s.

 

Reageer op dit artikel