nieuws

ILVO ontwikkelt kippenwelzijn evaluatieprotocol

Duurzaamheid & MVO

ILVO ontwikkelt kippenwelzijn evaluatieprotocol

Op basis van onderzoek naar het welzijn van vleeskippen ontwikkelde ILVO een welzijnsevaluatieprotocol. Hiermee kan het welzijn van de kippen tot op de laatste dag van hun leven worden gemonitord. De welzijnsindicatoren zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en beoordeeld door experts. Er werd gefocust op diergebonden metingen. Dat zijn metingen die aan de dieren zelf uitgevoerd worden, in tegenstelling tot metingen die gerelateerd zijn aan de omgeving van de dieren.

Eerder onderzoek naar vleeskippenwelzijn – in het kader van het  Welltrans-project dat in 2016 afliep- vormde de basis voor de ontwikkeling van een praktisch welzijnsevaluatieprotocol tijdens de pre-slachtfase, met bijbehorende integratie en web-tool om geaggregeerde welzijnsscores te berekenen.

Welzijnsindicatoren

Het praktisch protocol bevat negen welzijnsindicatoren die op het slachthuis gescoord kunnen worden door een getraind persoon. Het eerste onderdeel van het protocol is een welzijnsevaluatie aan het eind van de wachtperiode op het slachthuis. Hier wordt gekeken naar de prevalentie hittestress of koudestress, beklemmingen (vleugels, tenen, koppen), kippen met spreidpoten, verdringing (een kip bovenop een andere) en zogenaamde rugliggers. Per toom wordt ernaar gestreefd om zestig kratten of lades te observeren.

Slachtlijn

Daarna worden de prevalentie van breuken en bloeduitstortingen aan de slachtlijn bepaald. Per slachtlijn-indicator is het streefdoel om 10 minuten te observeren. De uitvoering van het volledige protocol duurt ongeveer 60 minuten per getransporteerde toom. De prevalenties kunnen omgerekend worden tot scores voor welzijn, en een algemene welzijnsindex. Deze laatste kan met de ILVO web-tool berekend worden en is beschikbaar in drie talen (Nederlands, Frans en Engels), om toepassing in de praktijk (en door onderzoekers) zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Gebruikersvriendelijk

Het protocol is gebruiksvriendelijk en laat toe om het welzijn van vleeskippen tijdens de pre-slachtfase gedetailleerd te evalueren. Dit protocol kan in het slachthuis gebruikt worden voor monitoringsdoeleinden.

Reageer op dit artikel