nieuws

Nieuwe onafhankelijke voorzitter versterkt het Ketenoverleg

Duurzaamheid & MVO

Nieuwe onafhankelijke voorzitter versterkt het Ketenoverleg

Georges Hanot is de nieuwe externe voorzitter van het Ketenoverleg. Dit initiatief van de agrovoeding is een belangrijk zelfregulerend initiatief dat via dialoog zorgt voor meer begrip tussen de ketenpartners en een betere bescherming van de vele kleinere voedingsbedrijven.

Georges Hanot is expert in geschillenregeling via bemiddeling en founding partner van het bedrijf Con-Sent ADR. In de komende weken zal hij intakegesprekken voeren met de verschillende betrokken organisaties. Er volgt nog een event om de nieuwe aanpak voor te stellen aan de bedrijven en aan de geïnteresseerde politici.

Belgisch Ketenoverleg

Het Belgisch Ketenoverleg van de agrovoedingssector werd opgericht door FEVIA samen met de andere sectorvertegenwoordigers voor beter begrip en meer samenwerking tussen de partners van de agro-voedingsketen (toelevering, landbouw, voedingsindustrie, handel en distributie). Als gevolg van uiteenlopende economische belangen, volatiele prijzen en onevenwichtige machtsposities, kunnen spanningen ontstaan in de commerciële relaties tussen de operatoren van de keten.

Gedragscode

Om zo’n situatie te beheersen en een goede onderlinge samenwerking te stimuleren, onderschrijven bedrijven van het ketenoverleg een Gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers.

Het Ketenoverleg schakelde onlangs een versnelling hoger, met onder meer een verfijning van de procedure voor behandeling van geschillen en een oproep voor de aanstelling van een deskundige externe voorzitter.

Voorloper in Europa

België is met het Ketenoverleg en de Gedragscode op Europees vlak een voorloper en bewijst dat een structurele dialoog wetgeving overbodig kan maken. Deze maatregelen bevestigen het vrijwillig engagement van de ketenpartners om op een verantwoorde manier samen te werken aan duurzame oplossingen waarin iedereen zich kan vinden.

Voedingsbedrijven die vermoedelijk oneerlijke handelspraktijken ervaren, kunnen terecht bij FEVIA of deze aankaarten via een speciale website

 

 

Reageer op dit artikel