nieuws

Geert Wiegertjes benoemd tot hoogleraar Aquacultuur en Visserij WUR

Duurzaamheid & MVO

Geert Wiegertjes benoemd tot hoogleraar Aquacultuur en Visserij WUR

Per 1 maart is prof.dr.ir. Geert Wiegertjes benoemd tot hoogleraar Aquacultuur en Visserij aan Wageningen University & Research. “Efficiënte benutting van natuurlijke bronnen is essentieel”, zegt Geert Wiegertjes. “Net als optimale visgezondheid”. Hij is sinds 2012 coördinator van het omvangrijke EU-programma Targetfish.

Naar verwachting neemt in de komende decennia de wereldwijde vraag naar vis en schelpdieren sterk toe. Momenteel is het aandeel aquacultuur in de visconsumptie zo”n vijftig procent. Dit percentage zal groeien omdat de exploitatie van natuurlijke visbestanden zijn maximum bereikt. Naast werken aan duurzame visserij ziet de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij het daarom als een grote uitdaging om die verwachte groei van aquacultuur op een duurzame manier op te vangen.

Efficiënte benutting natuurlijke bronnen

“Efficiënte benutting van natuurlijke bronnen is daarvoor essentieel”, zegt Geert Wiegertjes. “Net als optimale visgezondheid”. Binnen Wageningen University & Research hebben we alle relevante disciplines in huis om te komen tot productie van gezonde vis in een gezond systeem”.

Samenwerking versterken

Om die uitdaging het hoofd te bieden wil prof. Wiegertjes de krachten van de diverse aquacultuurdisciplines in Wageningen bundelen en de samenwerking tussen alle groepen en instituten die aan de aquacultuur werken nog verder versterken.

Hij volgt prof.dr. Johan Verreth op, die als leerstoelhouder met emeritaat gaat.

Curriculum vitae

Geert Wiegertjes (1963) studeerde Aquacultuur en Visserij in Wageningen, waar hij in 1988 afstudeerde. Daarna werkte hij als Universitair Docent aan de Wageningse universitaire groep Celbiologie en Immunologie. In 1995 promoveerde Geert Wiegertjes op het thema Immunogenetica van ziekteresistenties bij vis. Vijf jaar later werd hij Universitair Hoofddocent en in 2013 persoonlijk hoogleraar. In zijn onderzoek bij de groep Celbiologie en Immunologie richtte prof. Wiegertjes zich op de gezondheid en immunologie van vis.

Sinds 2012 is Geert Wiegertjes coördinator van het omvangrijke EU-programma Targetfish en hij heeft zitting in de stuurgroep van ParaFishControl, een programma van Horizon 2020 van de EU. Sinds 1998 organiseert Geert Wiegertjes de jaarlijkse internationaal vermaarde Fish Immunology / Vaccination Workshop. Wiegertjes heeft bijna honderd wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

 

 

Reageer op dit artikel