nieuws

Waals en Vlaams convenant dierenwelzijn eensluidend

Duurzaamheid & MVO

Waals en Vlaams convenant dierenwelzijn eensluidend

FEBEV heeft op 20 december samen met de Waalse minister voor dierenwelzijn Carlo Di Antonio en de Waalse minister voor landbouw René Collin een convenant dierenwelzijn ondertekend. Inhoudelijk stemt dit overeen met het Vlaamse dat eerder dit jaar ondertekend werd.

In het op 20 december getekende convenant, dat enkel geldt voor slachthuizen die gevestigd zijn in Wallonië, zijn wederzijdse engagementen vastgelegd om een duurzame verbetering van het dierenwelzijn na te streven. 

Vijf opportuniteiten

In totaal zijn er 5 verbeteringsopportuniteiten in opgenomen: 

  • Het verplicht installeren van camera’s op een aantal kritieke locaties: losplaats, stallen, drijfgang, verdoving en steekplaats;
  • Een opwaardering van de functie van animal welfare officer. Dit wordt een staffunctie die rechtstreeks aan het management rapporteert;
  • Een doorlichting van de volledige slachthuissector door een onafhankelijk controleinstelling.
  • Een verhoging van de frequentie van opleidingen op vlak van dierenwelzijn, zowel voor slachthuispersoneel als voor toezichthouders;
  • Een revisie van de autocontrolegids G-018 in 2018 en meer transparantie tussen de actoren in de keten (kwekers, transporteurs, enz.), met duidelijk vastgelegde na te leven richtlijnen op vlak van dierenwelzijn.

Tevredenheid bij FEBEV

Als nationale beroepsvereniging is FEBEV vanzelfsprekend erg tevreden om 2017 te kunnen afsluiten met de ondertekening van dit convenant, dat inhoudelijk overeenstemt met het convenant dat eerder dit jaar in Vlaanderen werd ondertekend. De ondertekening van deze convenanten is immers een nieuwe stap om dierenwelzijn uniform en duurzaam te verankeren in alle slachthuizen doorheen het land. 

Reageer op dit artikel