nieuws

Agristo kiest voor Leiewater in productieproces

Duurzaamheid & MVO

Agristo kiest voor Leiewater in productieproces

Begin 2018 startte Agristo, producent van diepvriesaardappelproducten, met het inzetten van Leiewater, tot 200 kubieke meter per uur, in haar productieproces in haar site in Wielsbeke, West-Vlaanderen. Het bedrijf is voor de bouw van de waterfabriek een samenwerking aangegaan met De Watergroep.

De waterfabriek zal tot 200 m3/u Leiewater innemen vanuit een watervangconstructie op de Leie om aan Agristo 115 m3/u water op maat van 2 verschillende kwaliteiten aan te leveren. Dit proceswater heeft Agristo nodig voor het wassen, schillen, snijden en blancheren van de aardappelen. Ook voor de aanmaak van processtoom heeft Agristo flink wat water nodig dat aan strikte eisen moet voldoen.

Daarnaast is er ook een retourleiding voor het afvoeren van het effluent uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Agristo en die ook de spoelwaters van de proceswaterinstallatie terug in de Leie loost. Bij uitbreiding van de aardappelverwerkende capaciteit kan er ook effluent uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie herbruikt worden als ruwwaterbron van de proceswaterinstallatie.

Waterfabriek

Voor de realisatie van deze waterfabriek (foto: waterfabriek en waterzuivering) stelt Agristo in Wielsbeke een gedeelte van haar site ter beschikking aan De Watergroep, waarbij het waterbedrijf instaat voor de levering en de behandeling van het proceswater en de komende tien jaar er ook de exploitatie van de installatie verzorgt. Op basis van ruw water uit de Leie produceert De Watergroep water op maat om te gebruiken in de processen van frietproducent Agristo.

Economisch en ecologisch gezond

“Samen met De Watergroep willen wij investeren in een economisch én ecologisch gezond project”, aldus Kristof Wallays, COO bij Agristo. “Water is een grote uitdaging voor het milieu, met een daarbij horende financiële impact. Duurzaam waterbeheer is meewerken aan een duurzame toekomst. Door dit project wordt een economische en milieutechnische meerwaarde gecreëerd zoals geen winning uit kwetsbare grondwaterlagen, gebruik maken van schonere technologieën, geen gebruik van onthardingszouten, kennisverwerving inzake hergebruik van grondstoffen, installatie met laag energieverbruik, …”

Realisatie

In dit leidingproject waren de contacten met de Gemeentelijke en Provinciale diensten belangrijk. Er werd geopteerd voor een tracé van de leidingen die geen onteigeningen vergde. Tevens was het belangrijk dat na de infrastructuurwerken alles in zijn oorspronkelijke staat met dezelfde materialen werd hersteld. Het persleidingen-tracé gaat over 2 km, waarvan 400m op de gronden van Agristo zelf.

Geschiedenis herhaalt zich

“De geschiedenis herhaalt zich – het is niet de eerste maal dat er Leiewater gebruikt wordt in een productieproces ( tijd van het roten van het vlas in de Leie ) – ooit werd er zelfs een leiding aangelegd door een coöperatieve vennootschap van vlassers die dit water transporteerde tot bij hun respectievelijke roterijen”, aldus Burgemeester van Wielsbeke, Jan Stevens. “We zijn daarnaast ook erg blij met de erg vlotte samenwerking met Agristo en De Watergroep.” 

In VMT Food 1, 14 maart ’18 staat een uitgebreid artikel over Agristo.

 

Reageer op dit artikel