nieuws

Kleinere portie friet minder verspilling

Duurzaamheid & MVO

Kleinere portie friet minder verspilling

Een 20% kleinere portie friet resulteerde tot 66,4% minder voedselverspilling in het universiteitsrestaurant van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ook bleek dat de verzadiging bij studenten en personeel ongewijzigd was in vergelijking met de normale geserveerde portie frietjes. De resultaten zijn gepubliceerd in vaktijdschrift Nutrition Journal.

Studenten en personeel kregen vorig jaar in het universiteitsrestaurant van de Vrije Universiteit Brussel (VUB, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus Etterbeek) gedurende 1 week (in april 2017) hun portie frietjes geserveerd in een puntzakje in plaats van de gebruikelijke porseleinen schaaltjes. Reden daarvoor was een experiment rond portiegrootte gericht op gezondere eetgewoontes uitgevoerd door de VUB-onderzoeksgroep Beweging, Voeding en Gezondheid (BEGE) verbonden aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK).

20% Minder friet, 66% minder verspilling

De gebruikelijke portie, waarbij het schaaltje 200 gram frietjes bevat, werd toen gereduceerd met 20% zodat deze nog 160 gram in het puntzakje bedroeg. Als gevolg hiervan nam de totale hoeveelheid overgebleven friet (na het consumeren van de maaltijd) op niveau van het VUB-restaurant gedurende één week af van 49,1 kg naar 16,5 kg. Dit komt neer op een vermindering van maar liefst 66,4%. Anderzijds daalde ook het aantal kilogram geconsumeerde frietjes met 9,1%.

Verzadiging ongewijzigd

Uit bijkomend onderzoek bij een kleinere steekproef bleek dat na het consumeren van een kleinere portie frietjes de verzadiging bij studenten en personeel ongewijzigd was in vergelijking met de normale geserveerde portie frietjes. Bovendien bleek dat men hiervoor niet compenseerde tijdens de namiddag met bijvoorbeeld een (extra) tussendoortje. Een reden te meer dus om aan te nemen dat we ook met een kleinere portie friet voldoende hebben. Navraag bij diezelfde consumenten of ze de kleinere portie voldoende vonden, bevestigde deze veronderstelling grotendeels.

Gezonder doen eten

Het universiteitsrestaurant reageerde positief op de resultaten van deze experimentele studie want een mogelijkse implementatie van een dergelijke interventie/maatregel zou zonder meer bijdragen aan de duurzame houding van het universiteitsrestaurant. Bovendien toont deze interventie aan dat dit een effectieve manier is om mensen gezonder te doen eten.

Voor deze maatregel effectief ingevoerd zal worden, zal er echter nog wat bewustmaking en overredingskracht nodig zijn bij de consumenten, want de Belgische friet wordt nog steeds hoog in het vaandel gedragen.

Wetenschappelijke publicatie

De resultaten van het experiment werden recent gepubliceerd door Marie Vermote (studente in het 2de Masterjaar Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Onderzoeksminor Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid) en haar promotoren in het vaktijdschrift Nutrition Journal.

Reageer op dit artikel