nieuws

Duidelijk engagement voor duurzame, integere en veilige vleesketen

Duurzaamheid & MVO

Duidelijk engagement voor duurzame, integere en veilige vleesketen

Met het FEBEV charter “Vlees voor de toekomst”, dat 11 juni werd ondertekend, engageren slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels in vers vlees zich om een aantal grote stappen te ondernemen voor een duurzame, integere en veilige vleesketen. Bedrijven die het charter niet voor 1 september hebben ondertekend, zijn niet langer welkom bij FEBEV.

De laatste maanden kreeg de vleessector te maken met een aantal incidenten waarbij vaak de hele sector over dezelfde kam geschoren werd. Om zich beter te wapenen tegen reputationele schade voor de hele keten, besloot Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) om een charter op te stellen met structurele maatregelen.

Duidelijke standpunten

In het charter worden duidelijke standpunten ingenomen om de beeldvorming van de sector grondig te veranderen.

  • Zo zullen de leden een nieuwe gedragscode onderschrijven met oog op de samenwerking in de keten. Zo vraagt FEBEV om als sectorfederatie te kunnen deelnemen in de regionale raden voor dierenwelzijn.
  • Er wordt een onafhankelijk meldpunt opgezet voor FEBEV leden en hun medewerkers om verdenkingen te rapporteren tegen bedrijven die de integreteit van de medewerkers, principes op vlak van voedselveiligheid of dierenwelzijn niet respecteren.
  • De leden verbinden zich tot ethisch verantwoord ondernemen op basis van de principes van good corporate governance.
  • De leden stemmen in dat hun gegevens op anonieme wijze verwerkt kunnen worden om informatie over de sector te genereren.
  • De bestaande sectorgids G-018 wordt aangevuld met bijkomende bepalingen op vlak van dierenwelzijn, karkasclassificatie en traceerbaarheid. Dit vormt de basis voor de kwaliteitssystemen van de FEBEV leden.
  • Systemen worden opgezet ter verficiatie dat bedrijven voor en na de operator ook bona fide zijn.
  • De FEBEV-leden engageren zich om deel te nemen aan het project “vlees van de toekomst” dat onder meer de convenanten dierenwelzijn en FAVV verder operationaliseert, samenwerking stimuleert met betrokken overheidsdiensten voor de bestrijding van fraude in de vleessectoren en sociale wetgeving respecteert, en inzet op een doorgedreven opleidingstraject voor kwaliteitsverantwoordelijken en animal welfare officers van de leden (i.e. FEBEV Academy). Daarbij zullen de bedrijven onderling kennis en expertise uitwisselen (peer review principe).

 

Reageer op dit artikel